Meny

Inför beslutet

 • Får man låna pengar som pensionär?

  För att ansöka om Nya Seniorlånet behöver du och en eventuell medsökande vara minst 60 år och du kan låna mer ju äldre du är.

 • Hur mycket kan jag låna via 60plusbanken?

  Det beror på åldern på den yngsta låntagaren samt marknadsvärdet på din bostad. Är du yngre är det möjliga lånebeloppet mindre och om du är äldre är lånebeloppet helt enkelt större.

 • Vad kan jag låna till?

  Du bestämmer själv hur och till vad du vill låna. Välj att låna ett månadskapital som betalas ut till ditt konto månadsvis för att stärka pensionen och förbättra din vardagsekonomi. Låna ett större engångskapital för att renovera, köpa bil, resa eller till andra investeringar. Eller en kombination av båda delarna med kombikapital.

 • Spelar det någon roll var jag bor?

  Ja, din bostad behöver ligga i ett område som vi bedömer ha långsiktig prisstabilitet. Kontakta oss så berättar vi om din bostadsort är godkänd för utlåning.

 • Behöver jag värdera min bostad?

  Din bostad behöver värderas 60plusbanken utser en oberoende fastighetsmäklare som gör detta. Om du äger en bostadsrätt behöver den vara värd minst 500 000 kr och en villa minst 900 000 kr. Bostaden skall vara belägen i en kommun som 60plusbanken godkänner för belåning.

 • Behöver jag besiktiga och försäkra min bostad?

  Om du äger en bostadsrätt behöver den ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. De flesta bostadsrättsföreningarna har en sådan tilläggsförsäkring tecknat kollektivt för sina medlemmar, stäm av hur det ser ut i just din bostadsrättsförening.

   

  Om du äger en villa behöver din bostad besiktigas för att vi ska få mer information om skicket på din bostad. I samarbete med Anticimex kommer en okulär besiktning med besiktningsman ske på plats i din bostad. Villan måste vara försäkrad med villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt Trygghetsavtal via Anticimex eller motsvarande. Trygghetsavtalet innefattar bland annat ett försäkringsskydd mot äkta hussvamp och rötskador samt regelbunden besiktning av din villa vart fjärde år.

 • Är det en nackdel om jag har låg inkomst?

  Det är bostadens långsiktiga värde, område och din ålder som avgör hur mycket du kan få låna. Däremot behöver vi säkerställa att du klarar av dina levnadskostnader men din inkomst idag eller imorgon är inte i huvudfokus.

 • Kan jag låna trots låg pension?

  Det är din ålder och värdet på din bostad som avgör hur mycket du kan låna och inte din inkomst. Din månadskostnad kommer inte öka med lånet då du inte betalar någon ränta eller amortering så länge du har lånet. Istället kapitaliseras räntan månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas.

 • Vad kostar lånet?

  Du betalar ingen amortering eller ränta så länge du har lånet. Istället läggs räntan till kapitalskulden varje månad. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning den dagen lånet ska lösas. Avgifter för värdering, uppläggning och besiktning dras direkt från lånebeloppet.

 • Vilka avgifter medför lånet?

  Avgifter för värdering, uppläggning och besiktning dras direkt från lånebeloppet. Utbetalas inte lånet står vi självklart för dessa avgifter.

  • Uppläggningsavgift: 1850 kr (dras från lånet vid utbetalning)
  • Aviseringsavgift: 95 kr / år dras via autogiro

  Tillkommer för bostadsrätt

  • Bostadsrättsföreningens pantsättningsavgift: i vissa bostadsrättsföreningar kan det ibland förekomma en pantsättningsavgift på ca 450 kr (max 1% av gällande prisbasbelopp) som tas ut av bostadsrättsföreningen

  Tillkommer för villor

  • Värderingsavgift: 1995 kr (och dras från lånet vid utbetalning)
  • Anticimex Trygghetsavtal: 1500 kr vid utbetalning (besiktning). Därefter 1100 kr / år som dras via autogiro
  • Lantmäteriets pantbrevskostnad: För uttag av nya inteckningar (s k pantbrev) betalas stämpelskatt om 2% på uttaget belopp och en expeditionsavgift på 375 kr per inteckning.

  Notera att stämpelskatten och de administrativa avgifterna tas ut av Lantmäteriet och inte av 60plusbanken. Dubbelt pantbrevsbelopp tas ut för att täcka framtida låneutveckling, inkl. kapitaliserade räntor. Finns befintliga pantbrev används i första hand dessa. 60plusbanken kan senare komma att ansöka om nya pantbrev vid det fall skulden överstiger redan uttagen säkerhet i bostaden. För detta tecknas en fullmakt mellan dig och 60plusbanken.

 • Vad innebär Skuldfri-garantin och Bo-kvar-garantin?

  Skuldfri-garantin innebär att ditt lån aldrig kan bli större än bostadens värde. Med Bo-kvar-garantin får du bo kvar i bostaden så länge du kan eller vill – och lånet kan du behålla livet ut.

 • Behöver jag byta bank när jag ansöker om Nya Seniorlånet?

  Nej. Du behöver inte byta bank. Däremot kommer eventuella befintliga bolån lösas av 60plusbanken.

 • Kan jag hjälpa närstående med en fullmakt?

  Ja det fungerar alldeles utmärkt. 

   

  Ladda ner, skriv under och skicka in fullmakten så hjälper vi dig vidare. 

   

  Fullmakt (pdf)

   

  För att fullmakten skall vara giltig behöver vi komma i kontakt med fullmaktsgivaren. Vi kommer därför ringa upp fullmaktsgivaren när fullmakten inkommit till oss.

 • För gammal för att låna pengar?

  Du behöver vara minst 60 år och får låna mer ju äldre du är. Det är din ålder och värdet på din bostad som avgör hur mycket du kan låna när du ansöker om Nya Seniorlånet™.