Meny

Behöver jag besiktiga och försäkra min bostad?

Om du äger en bostadsrätt behöver den ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. De flesta bostadsrättsföreningarna har en sådan tilläggsförsäkring tecknat kollektivt för sina medlemmar, stäm av hur det ser ut i just din bostadsrättsförening.

 

Om du äger en villa behöver din bostad besiktigas för att vi ska få mer information om skicket på din bostad. I samarbete med Anticimex kommer en okulär besiktning med besiktningsman ske på plats i din bostad. Villan måste vara försäkrad med villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt Trygghetsavtal via Anticimex eller motsvarande. Trygghetsavtalet innefattar bland annat ett försäkringsskydd mot äkta hussvamp och rötskador samt regelbunden besiktning av din villa vart fjärde år.