Meny

Vilka avgifter medför lånet?

Avgifter för värdering, uppläggning och besiktning dras direkt från lånebeloppet. Utbetalas inte lånet står vi självklart för dessa avgifter.

  • Uppläggningsavgift: 1850 kr (dras från lånet vid utbetalning)
  • Aviseringsavgift: 95 kr / år dras via autogiro

Tillkommer för bostadsrätt

  • Bostadsrättsföreningens pantsättningsavgift: i vissa bostadsrättsföreningar kan det ibland förekomma en pantsättningsavgift på ca 450 kr (max 1% av gällande prisbasbelopp) som tas ut av bostadsrättsföreningen

Tillkommer för villor

  • Värderingsavgift: 1995 kr (och dras från lånet vid utbetalning)
  • Anticimex Trygghetsavtal: 1500 kr vid utbetalning (besiktning). Därefter 1100 kr / år som dras via autogiro
  • Lantmäteriets pantbrevskostnad: För uttag av nya inteckningar (s k pantbrev) betalas stämpelskatt om 2% på uttaget belopp och en expeditionsavgift på 375 kr per inteckning.

Notera att stämpelskatten och de administrativa avgifterna tas ut av Lantmäteriet och inte av 60plusbanken. Dubbelt pantbrevsbelopp tas ut för att täcka framtida låneutveckling, inkl. kapitaliserade räntor. Finns befintliga pantbrev används i första hand dessa. 60plusbanken kan senare komma att ansöka om nya pantbrev vid det fall skulden överstiger redan uttagen säkerhet i bostaden. För detta tecknas en fullmakt mellan dig och 60plusbanken.