Meny

När du har lånet

 • Hur utvecklar sig lånet över tid?

  Räntan kapitaliseras månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas.

 • Påverkas mitt bostadstillägg?

  Om du får bostadstillägg kan det påverkas av hur du tar ut Nya Seniorlånet™. Hör av dig till Pensionsmyndigheten för att ta reda på vad som gäller för dig.

 • Behöver jag betala löpande ränta för Nya Seniorlånet?

  Du betalar inte någon ränta så länge du har lånet. Istället kapitaliseras räntan månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas.

 • Behöver jag amortera på Nya Seniorlånet?

  Nej, du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller göra löpande räntebetalningar eftersom räntan läggs till lånet och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

 • Vad händer om kreditavtalet inte följs?

  Om du bryter mot de allmänna lånevillkoren har 60plusbanken, under särskilda omständigheter, rätt att börja debitera ränta för betalning månadsvis istället för att lägga till det på lånet. Sådana särskilda omständigheter kan vara om säkerheten för lånet avsevärt försämras på grund av att låntagaren i otillräcklig grad vårdar bostaden. Betalas inte aviserade räntor har 60plusbanken rätt att säga upp lånet i förtid. Om kreditavtalet inte följs faller även Skuldfri-garantin.