Meny

Behöver jag betala löpande ränta för Nya Seniorlånet?

Du betalar inte någon ränta så länge du har lånet. Istället kapitaliseras räntan månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas.