Meny

Hur utvecklar sig lånet över tid?

Räntan kapitaliseras månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas.