Meny

Vad händer om kreditavtalet inte följs?

Om du bryter mot de allmänna lånevillkoren har 60plusbanken, under särskilda omständigheter, rätt att börja debitera ränta för betalning månadsvis istället för att lägga till det på lånet. Sådana särskilda omständigheter kan vara om säkerheten för lånet avsevärt försämras på grund av att låntagaren i otillräcklig grad vårdar bostaden. Betalas inte aviserade räntor har 60plusbanken rätt att säga upp lånet i förtid. Om kreditavtalet inte följs faller även Skuldfri-garantin.