Meny

När lånet ska lösas

 • När ska lånet återbetalas?

  Som regel sker återbetalning av lånet vid permanent flytt, försäljning eller vid bortgång.

 • Kan jag göra avdrag för räntorna?

  Ja, det kan du. Inte årligen, men däremot när du säljer bostaden och löser lånet. Upparbetade räntor, under de år du har haft lånet (även om det överstiger 100 000 kr), kan då dras mot eventuell reavinstskatt. Detta förutsätter att lånet löses under samma kalenderår som bostaden säljs.

 • Vad händer med min medlåntagare om jag avlider?

  Om du har en partner som är medlåntagare löper lånet på som tidigare under förutsättning att kvarlevande medlåntagare övertar 100% av äganderätten till bostaden och hela skulden.

 • Vad händer om jag vill sälja min bostad?

  Lånebeloppet inklusive upplupna räntor faller till betalning den dag du väljer att sälja din bostad.