Meny

Betalningar

  • Behöver jag amortera på 60pluslånet?

    Nej, du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller göra löpande räntebetalningar eftersom räntan läggs till lånet och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

  • När ska lånet återbetalas?

    Som regel sker återbetalning av lånet vid permanent flytt, försäljning eller vid bortgång.

  • Vad händer med min medlåntagare om jag avlider?

    Om du har en partner som är medlåntagare löper lånet på som tidigare under förutsättning att kvarlevande medlåntagare övertar 100% av äganderätten till bostaden och hela skulden.