Meny

Behöver jag amortera på 60pluslånet?

Nej, du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller göra löpande räntebetalningar eftersom räntan läggs till lånet och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.