Vanliga frågor och svar

Hur fungerar det rent praktiskt?

Eventuella existerande lån med bostaden som säkerhet löses i samband med utbetalning av 60pluslånet™. Detta pga att vi måste vara den enda långivaren med din bostad som säkerhet. Eventuella bolån som löses får ej överstiga storleken för ditt 60pluslån. Du behöver inte kontakta din bank när det är dags att lösa ditt bolån, det hjälper vi dig med.

Lånet löper utan tidsbegränsning och förfaller till betalning först vid bortgång, permanent flytt (t.ex. till äldreboende), försäljning av bostaden eller då du som kund väljer att lösa lånet.

Vid försäljning av bostaden ska lånet återbetalas inom 30 dagar, vid permanent flytt till t.ex. äldreboende skall lånet återbetalas inom fyra månader och vid bortgång får dödsboet upp till åtta månader på sig att återbetala lånet. Lånet behöver dock inte lösas vid bortgång om det finns en medlånetagare som övertar hela lånet samt hela äganderätten av bostaden.

Lånet har inte några amorteringskrav. Men du kan själv välja att betala tillbaka delar av eller hela skulden om och när du vill. Vi tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

Värdering av bostaden genomförs på plats av en fastighetsmäklare som vi utser. Vi gör en slutlig helhetsbedömning av bostadens långsiktiga värde. Värderingskostnaden dras av från lånebeloppet vid utbetalning.

Lägsta lånebeloppet är 100 000 kr för engångskapital och 1 000 kr per månad för månadskapital.

Din villa behöver besiktigas och vara försäkrad med en villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt s.k. Trygghetsavtal från Anticimex eller motsvarande, något som vi hjälper dig med. Läs mer om Anticimex Trygghetsavtal.

Bostadsrätter ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Låntagaren måste uppge ändamål för lånet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Läs mer om villkor och ränta

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200