Vanliga frågor och svar

Vilka är fördelarna med 60pluslånet?

Inga räntebetalningar och amorteringar
Du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller betala löpande räntebetalningar då räntan kapitaliseras månatligen och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

Bo-kvar-garanti
Du får leva kvar i bostaden resten av livet eller så länge du önskar eller kan. Detta gäller också en eventuell medlåntagare som övertar 100 % av äganderätten till bostaden och hela skulden.

Skuldfri-garanti
Sov tryggt om natten eftersom det är vi på 60plusbanken som står för risken vid eventuellt fallande bostadspriser och stigande räntor, som kan resultera i att lånet blir större än bostadens marknadsvärde. Du eller dina arvingar kommer alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än marknadspriset på din bostad vid en försäljning.*

Lån trots låg inkomst
Det är bostadens långsiktiga värde, område och din ålder som avgör hur mycket du kan få låna. Vi säkerställer att du klarar av dina levnadskostnader men din inkomst idag eller imorgon är inte i fokus.

100% äganderätt
Du behåller 100% av äganderätten till bostaden vilket innebär att det är du eller dina arvingar som får ta del av en eventuell fortsatt värdeökning på bostadsmarknaden.

Låneåterbetalning på dina villkor
Gör avbetalningar på lånet eller lös det när du vill – självklart utan kostnad.

Ränteavdrag
När du säljer bostaden och återbetalar lånet kan det finnas möjlighet att göra ränteavdrag för upparbetade räntor som kan dras av för att minska reavinstskatten.

*Skuldfrigarantin gäller under förutsättning att villkoren för lånet följs.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200