Meny

Behöver jag amortera?

Nej, med 60pluslånet behöver du inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du kan däremot när som helst delbetala eller lösa hela lånet. Om detta sker vid lånets omsättningstillfälle (3 månader) utgår ingen ränteskillnadsersättning.