Meny

Hur stor är räntan på 60pluslånet?

Den aktuella räntan är för närvarande 6,00%*. Du betalar ingen löpande räntekostnad. I stället beräknas räntan månatligen utifrån ditt ursprungliga lån samt upparbetade räntebelopp sedan tidigare månader.