Meny

Mer information om Nya Seniorlånet

Hur fungerar det rent praktiskt?

Eventuella existerande lån med bostaden som säkerhet löses i samband med utbetalning av Nya Seniorlånet™. Detta pga att vi måste vara den enda långivaren med din bostad som säkerhet. Eventuella bolån som löses får ej överstiga storleken för ditt seniorlån. Du behöver inte kontakta din bank när det är dags att lösa ditt bolån, det hjälper vi dig med.

Lånet löper utan tidsbegränsning och förfaller till betalning först vid bortgång, permanent flytt (t.ex. till äldreboende), försäljning av bostaden eller då du som kund väljer att lösa lånet.

Vid försäljning av bostaden ska lånet återbetalas inom 30 dagar, vid permanent flytt till t.ex. äldreboende skall lånet återbetalas inom fyra månader och vid bortgång får dödsboet upp till åtta månader på sig att återbetala lånet. Lånet behöver dock inte lösas vid bortgång om det finns en medlånetagare som övertar hela lånet samt hela äganderätten av bostaden.

Lånet har inte några amorteringskrav. Men du kan själv välja att betala tillbaka delar av eller hela skulden om och när du vill. Vi tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

Värdering av bostaden genomförs på plats av en fastighetsmäklare som vi utser. Vi gör en slutlig helhetsbedömning av bostadens långsiktiga värde. Värderingskostnaden dras av från lånebeloppet vid utbetalning.

Lägsta lånebeloppet är 100 000 kr för engångskapital och 1 000 kr per månad för månadskapital.

Din villa behöver besiktigas och vara försäkrad med en villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt s.k. Trygghetsavtal från Anticimex eller motsvarande, något som vi hjälper dig med. Läs mer om Anticimex Trygghetsavtal.

Bostadsrätter ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Låntagaren måste uppge ändamål för lånet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ränta med mera

Du betalar inte någon ränta så länge du har lånet. Istället kapitaliseras räntan månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas. Aktuell ränta är för närvarande 4,45%*. Här kan du se de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för Nya Seniorlånet™.

*I ett representativt låneexempel hos långivaren på 600 000 kr med rörlig nominell ränta på 4,45% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 4,60%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Lånet löper på obestämd tid, är amorteringsfritt och inga ytterligare avbetalningar görs. Total skuld efter 15 år är då 1 168 172 kr. Detta exempel baseras på aktuell ränta per den 12 november 2020.

Övrigt

Aviseringsavgiften dras automatiskt från ditt bankkonto som behöver vara anslutet till Autogiro. Du behöver alltså inte öppna ett specifikt konto eller andra tjänster hos 60plusbanken.

Om du ej fullgör bestämmelserna i kreditavtalet har vi, under särskilda omständigheter, rätt att börja debitera ränta för betalning månadsvis. Om dessa betalningar ej betalas har vi rätt att säga upp lånet i förtid. Sådana särskilda omständigheter som benämns ovan kan exempelvis utgöras av om säkerheten för lånet avsevärt försämras på grund av att låntagaren förstör eller i otillräcklig grad vårdar bostaden.