;

Miljö och klimat

Vi mäter vårt koldioxidavtryck för att kunna sätta ambitiösa utsläppsmål i linje med Parisavtalet och identifiera konkreta initiativ som bidrar till detta. På sikt är vårt mål också att kunna erbjuda våra kunder fler gröna produkter som skapar incitament till mer hållbara val.