Ordlista för pensionärer

Ibland är det svårt att förstå alla ekonomiska begrepp som används när man pratar ekonomi. Vi förklarar på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

 • Den allmänna pensionen är inkomstgrundande och är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

  Läs mer
 • Att amortera betyder är att betala av en skuld. Många lån ska betalas ner månatligt genom att låntagaren amorterar.

  Läs mer
 • Ett amorteringskrav innebär att låntagaren är skyldig att amortera en bestämd procentsats av lånet varje månad.

  Läs mer
 • En arvslott är den avlidnes kvarlåtenskap, även kallat dödsbo.

  Läs mer
 • Arvsordningen är det som avgör vem som ärver när någon har avlidit.

  Läs mer
 • Ett arvsskifte är ett avtal arvingarna emellan till dödsboet som klargör för hur tillgångarna ska fördelas.

  Läs mer
 • Bedrägeri är när någon med vilseledande metoder försöker lura en annan person att utföra en handling eller att skada denne.

  Läs mer
 • En belåningsgrad anger hur stort bolån du har i relation till bostadens aktuella marknadsvärde.

  Läs mer
 • En besiktning av en fastighet innebär att professionell fackman undersöker bostaden för att fastställa befintligt skick och eventuella åtgärder samt hur akuta dessa är.

  Läs mer
 • En bodelning vid en skilsmässa innebär att gemensam egendom delas upp mellan makarna. Bodelning kan även göras när ett samboförhållande upphör eller när någon avlider.

  Läs mer
 • Bostadstillägg är en skattefri ersättning som pensionärer med höga boendekostnader och som är i behov av ekonomiskt stöd kan söka.

  Läs mer
 • Den avlidnes barn eller barnbarn kallas bröstarvingar.

  Läs mer
 • En effektiv ränta inkluderar utöver räntekostnad även lånets totala kostnader.

  Läs mer
 • En enskild egendom är sådant som inte ska delas lika mellan makarna vid en skilsmässa.

  Läs mer
 • En fullmakt är ett dokument som anger att en person har rätten att företräda en annan person.

  Läs mer
 • Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen och baseras främst på inkomstpensionens storlek.

  Läs mer
 • En god man är en person som utses av en överförmyndarnämnd eller domstol i syfte att bistå någon med hjälp att sköta dennes ekonomi.

  Läs mer
 • Inflation är när den allmänna prisnivån ökar och samma varukorg med olika varor blir dyrare.

  Läs mer
 • Att jämka innebär att man justerar upp den skattesats som man betalar och därmed undviker att betala för lite i skatt.

  Läs mer
 • En kapitalfrigöringskredit frigör kapital som annars vore låst i din privatägda bostad eller fritidshus.

  Läs mer
 • En kreditupplysning är en bedömning av din kreditvärdighet som utförs av ett kreditupplysningsföretag.

  Läs mer
 • Kvarlåtenskap är den egendom som den avlidne lämnar efter sig och det som blir föremål för arvet.

  Läs mer
 • Kvarskatt, som även kallas underskott av slutlig skatt och restskatt, syftar på att man har skatt kvar att betala. Kvarskatten är skillnaden mellan den inbetalda skatten och den slutliga skatten, där den inbetalda är mindre än den slutliga.

  Läs mer
 • Laglott kallas hälften av arvslotten och det är den del som endast kan ärvas av bröstarvingar om sådana finns.

  Läs mer
 • Löptid är den tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på till banken enligt avtal.

  Läs mer
 • Marknadsräntan påverkar priset på olika finansiella produkter som exempelvis obligationer, aktier och lån.

  Läs mer
 • En medlåntagare är ytterligare en person utöver låntagaren som också står på lånet.

  Läs mer
 • Den nominella räntan är den avtalade räntan man betalar för själva lånet.

  Läs mer
 • När du anlitar ett företag vid exempelvis en renovering kallas arbetet de utför för rotarbete. På rotarbetet kan du få skattereduktion, ett så kallat rotavdrag.

  Läs mer
 • När du anlitar ett företag för en hushållsnära tjänst som exempelvis städning, tillsyn, omsorg eller reparation kallas arbetet de utför för rutarbete. På rutarbetet kan du få skattereduktion, ett så kallat rutavdrag, för delar av arbetskostnaden.

  Läs mer
 • Ränteavdrag, även kallat skatteavdrag, är en sorts rabatt som staten ger låntagare på sina räntekostnader tillhörande avdragsgilla lån.

  Läs mer
 • Räntekostnad är den kostnad låntagaren får betala till banken för att låna pengar.

  Läs mer
 • Ränteskillnadsersättning är den kostnad en låntagare måste betala till banken i samband med att man löser ett bundet lån i förtid.

  Läs mer
 • Skatteåterbäring är de pengar man får tillbaka av Skatteverket årligen i de fall man har betalat för mycket i skatt under det gångna året och inte har jämkat.

  Läs mer
 • Snitträntan är ett genomsnitt av bankens samtliga räntor under en specifik månad.

  Läs mer
 • Styrräntan, som bestäms av Riksbanken, Sveriges centralbank, har som funktion och syfte att styra dagslåneräntan på marknaden.

  Läs mer
 • Ett särkullbarn är beteckningen på de barn som en make eller maka fått i en tidigare relation och barnet är därmed bara barn till en av makarna.

  Läs mer
 • Telefonbedrägeri är ett vanligt brott där en bedragare försöker lura till sig pengar eller personlig information över telefon.

  Läs mer
 • Ett testamente är ett juridiskt dokument som beskriver hur en persons tillgångar ska fördelas vid bortgång.

  Läs mer
 • Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren.

  Läs mer
 • En värdering innebär att det görs en kvalificerad bedömning av bostadens marknadsvärde, som utförs av en värderingsspecialist eller en fastighetsmäklare.

  Läs mer
 • Ett äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar och som innefattar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

  Läs mer