Ränta och villkor för 60pluslånet

Med 60pluslånet betalar du varken amortering eller löpande ränta. Istället beräknas räntan månatligen utifrån ditt ursprungliga lån samt upparbetade räntebelopp sedan tidigare månader. De samlade räntebetalningarna och det totala lånebeloppet betalas först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

Aktuell ränta är för närvarande 7,50%*. Räntan för 60pluslånet justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. Här kan du se de genomsnittliga låneräntorna per månad för 60pluslånet™. 

Vilka avgifter medför lånet?

Avgifter för värdering, uppläggning och besiktning dras direkt från lånebeloppet. Utbetalas inte lånet står vi självklart för dessa avgifter.

Uppläggningsavgifter (Dras från lånet vid utbetalning) 1 850 kr
Värderingskostnad (Dras från lånet vid utbetalning) 1 995 kr
Besiktningskostnad (Endast vid belåning av fastighet. Dras från lånet vid utbetalning) 1 560 kr
Försäkringspremie för Anticimex Trygghetsavtal* (Endast vid belåning av fastighet. Betalas en gång per år via autogiro.) Fn 1 150 kr
Aviseringskostnad: (Betalas en gång per år via autogiro) 95 kr

*Läs mer om Anticimex Trygghetsavtal.

Kan man göra ränteavdrag med 60pluslånet?

Eftersom att du inte betalar någon löpande ränta har du därmed inte möjlighet att göra ränteavdrag årligen för 60pluslånet. Men när du säljer bostaden och återbetalar lånet kan det vara möjligt att göra ränteavdrag för upparbetade räntor som kan dras av för att minska reavinstskatten. Detta förutsätter att lånet löses under samma kalenderår som bostaden säljs. Om du önskar mer information kan du kontakta Skatteverket.