Meny

Om 60pluslånet

 • Vad är 60pluslånet?

  60pluslånet™ är ett lån för dig som är 60plus och äger din bostad. Från bostaden kan du få loss kapital för att få mer pengar att röra dig med.

 • För vem passar 60pluslånet?

  Om du är över 60 år, vill bo kvar i bostaden du äger och känner att du behöver ett tryggt komplement till pensionen så kan 60pluslånet vara ett bra alternativ för dig.

 • Vilka är fördelarna med 60pluslånet?

  Inga räntebetalningar och amorteringar
  Du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller betala löpande räntebetalningar då räntan kapitaliseras månatligen och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

  Bo-kvar-garanti
  Du får leva kvar i bostaden resten av livet eller så länge du önskar eller kan. Detta gäller också en eventuell medlåntagare som övertar 100 % av äganderätten till bostaden och hela skulden.

  Skuldfri-garanti
  Sov tryggt om natten eftersom det är vi på 60plusbanken som står för risken vid eventuellt fallande bostadspriser och stigande räntor, som kan resultera i att lånet blir större än bostadens marknadsvärde. Du eller dina arvingar kommer alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än marknadspriset på din bostad vid en försäljning.*

  Lån trots låg inkomst
  Det är bostadens långsiktiga värde, område och din ålder som avgör hur mycket du kan få låna. Vi säkerställer att du klarar av dina levnadskostnader men din inkomst idag eller imorgon är inte i fokus.

  100% äganderätt
  Du behåller 100% av äganderätten till bostaden vilket innebär att det är du eller dina arvingar som får ta del av en eventuell fortsatt värdeökning på bostadsmarknaden.

  Låneåterbetalning på dina villkor
  Gör avbetalningar på lånet eller lös det när du vill – självklart utan kostnad.

  Ränteavdrag
  När du säljer bostaden och återbetalar lånet kan det finnas möjlighet att göra ränteavdrag för upparbetade räntor som kan dras av för att minska reavinstskatten.

  *Skuldfrigarantin gäller under förutsättning att villkoren för lånet följs.

 • Hur fungerar det rent praktiskt?

  Eventuella existerande lån med bostaden som säkerhet löses i samband med utbetalning av 60pluslånet™. Detta pga att vi måste vara den enda långivaren med din bostad som säkerhet. Eventuella bolån som löses får ej överstiga storleken för ditt 60pluslån. Du behöver inte kontakta din bank när det är dags att lösa ditt bolån, det hjälper vi dig med.

  Lånet löper utan tidsbegränsning och förfaller till betalning först vid bortgång, permanent flytt (t.ex. till äldreboende), försäljning av bostaden eller då du som kund väljer att lösa lånet.

  Vid försäljning av bostaden ska lånet återbetalas inom 30 dagar, vid permanent flytt till t.ex. äldreboende skall lånet återbetalas inom fyra månader och vid bortgång får dödsboet upp till åtta månader på sig att återbetala lånet. Lånet behöver dock inte lösas vid bortgång om det finns en medlånetagare som övertar hela lånet samt hela äganderätten av bostaden.

  Lånet har inte några amorteringskrav. Men du kan själv välja att betala tillbaka delar av eller hela skulden om och när du vill. Vi tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

  Värdering av bostaden genomförs på plats av en fastighetsmäklare som vi utser. Vi gör en slutlig helhetsbedömning av bostadens långsiktiga värde. Värderingskostnaden dras av från lånebeloppet vid utbetalning.

  Lägsta lånebeloppet är 100 000 kr för engångskapital och 1 000 kr per månad för månadskapital.

  Din villa behöver besiktigas och vara försäkrad med en villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt s.k. Trygghetsavtal från Anticimex eller motsvarande, något som vi hjälper dig med. Läs mer om Anticimex Trygghetsavtal.

  Bostadsrätter ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

  Låntagaren måste uppge ändamål för lånet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

   

  Läs mer om villkor och ränta

 • Hur skiljer sig 60pluslånet från seniorlån som tidigare erbjöds i Sverige?

  60pluslånet™ ska inte jämföras med de seniorlån som tidigare erbjöds i Sverige eftersom de skiljer sig på grund av Bo-kvar-garantin och Skuldfri-garantin. Bo-kvar-garantin innebär att du får bo kvar i bostaden så länge du önskar eller kan, och Skuldfri-garantin ger dig trygghet även vid fallande bostadspriser eller stigande marknadsräntor.

 • Behöver jag byta bank när jag ansöker om 60pluslånet?

  Nej. Du behöver inte byta bank. Däremot kommer eventuella befintliga bolån lösas av 60plusbanken.

 • Hur mycket kan jag låna genom 60pluslånet?

  Det beror på åldern på den yngsta låntagaren samt marknadsvärdet på din bostad. Är du yngre är det möjliga lånebeloppet mindre och om du är äldre är lånebeloppet helt enkelt större.

  Minsta lånebelopp är 100 000 kr och högsta lånebelopp är 15 000 000 kr.

   

  Räkna fram hur mycket du kan få ut i vår lånekalkylator.

   

   

 • Kan jag belåna mitt fritidshus eller jordbruksfastighet hos er?

  Ja, i vissa fall kan du belåna ditt fritidshus. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

 • Spelar det någon roll var jag bor?

  Ja, din bostad behöver ligga i ett område som vi bedömer ha långsiktig prisstabilitet. Kontakta oss så berättar vi om din bostadsort är godkänd för utlåning.

 • Vad krävs för att få låna?

  För att kunna ta del av 60pluslånet krävs det att du är 60 år eller äldre och äger din bostadsrätt eller villa som ligger i ett område som bedöms ha långsiktig prisstabilitet. Bostaden behöver även vara värd minst 500 000 kr om det är en bostadsrätt och minst 900 000 kr om det är en villa.

Tillbaka till Frågor och svar