;

Hållbarhet

60plusbanken är en del av Bluestep Bank. Vi är övertygade om att såväl myndigheter som företag och medborgare kan bidra till en positiv utveckling. Som en modern bolånebank arbetar vi för ett mer inkluderande, rättvist och hållbart samhälle.

Hållbarhet på 60plusbanken

Environment

Miljö och klimat

Bluestep Bank jobbar för att identifiera konkreta initiativ som hjälper oss att nå ambitiösa utsläppsläpsmål. Samtidigt lanserar vi produkter som skapar incitament för våra kunder att ta klimatsmarta beslut.

Läs mer (på engelska)

Social

Socialt ansvarstagande

Bluestep Banks sociala hållbarhetsarbete omfattar både våra medarbetare och våra kunder. Vi strävar efter att bidra till finansiell inkludering och ett ökat välbefinnande hos såväl kunder som medarbetare.

Läs mer (på engelska)

Governance

Intern styrning och kontroll

Governance är ett av våra viktigaste områden. Bluestep Bank lever upp till ambitionen att vara en transparent och respekterad bank som följer interna och externa regler samt standarder inom alla delar av verksamheten.

Läs mer (på engelska)

Hållbarhet på 60plusbanken

60plusbanken är en del av Bluestep Bank. Vi är övertygade om att såväl myndigheter som företag och medborgare kan bidra till en positiv utveckling. Som en modern bolånebank arbetar vi för ett mer inkluderande, rättvist och hållbart samhälle.

Vårt mål är att möjliggöra för fler att ta kontroll över sin ekonomi och att utgöra ett gott exempel på ansvarsfull bankverksamhet. Vår vision är ett inkluderande samhälle där alla kan nå sin ekonomiska potential med hjälp av pålitliga och transparenta banktjänster. Finansiell inkludering och ansvarsfull utlåning ligger i Bluestep Banks DNA. Med en ambition att verkligen särskilja oss som den inkluderande och ansvarstagande bolånebanken i Norden, är det självklart för oss att vara medlem i FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEPFI) och en av undertecknarna av FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet.

Att ansvarfullt öka den finansiella inkluderingen i samhället

På dagens finansiella marknad är Bluestep Bank mer relevant än kanske någonsin förr. All våra kunder har olika behov och förutsättningar. Vad som förenar dem är den exkludering de upplever från traditionella banker. Mycket är annorlunda i dag jämfört med för bara ett decennium sedan. Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar och anställningsformer har utvecklats till att omfatta långt mer än det traditionella fasta jobbet, vilket inte vare sig är önskvärt eller möjligt för många av de unga som idag träder in på arbetsmarknaden. Den moderna finansiella marknaden har också introducerat nya typer av krediter som betalningsmedel och lättillgängliga lån, vilket gör det lättare än någonsin att dra på sig dyra krediter och lån och därigenom även möjliga betalningsanmärkningar.

Genom att låta fler människor få inträde till bostadsmarknaden, eller att kunna samla sina dyra lån och krediter i sitt bolån, kan vi göra en riktig skillnad genom att fler människor får friheten att välja och möjligheten att säkra sin finansiella situation. Genom detta kan vi bidra till att minska ojämlikhet och segregering i samhället.

För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och vår ESG-agenda, besök gärna Sustainability & ESG på Bluestep Bank-koncernens webbplats

Bluestep Banks hållbarhetsmål

Genom våra hållbarhetsmål arbetar vi för att bidra till en hållbar utveckling där miljön, sociala värden och en ansvarsfull intern styrning värnas om och värderas högt.

Läs mer (på engelska)