Ett tryggt lån för seniorer

Bara för att man blir pensionär och slutar arbeta innebär det inte att man slutar leva. Tvärtom, som pensionär har man ju äntligen tid för att ägna sig åt sin hobby, umgås med barn och barnbarn eller kanske resa mer.

Däremot är avsaknaden av en lön ofta väldigt kännbar för många pensionärer, vilket kan skapa stor oro och känsla av otrygghet. Vi förstår att ekonomisk trygghet är viktigt och erbjuder därför ett pensionärslån med både bo kvar- och skuldfrigaranti.

Låna utan höjda månadskostnader

60pluslånet är helt amorteringsfritt och löses först i samband med flytt eller vid eventuell bortgång. Samtliga månatliga räntekostnader läggs dessutom till den totala skulden och betalas först när lånet ska lösas. På så vis har du överhuvudtaget inga månadskostnader för 60pluslånet, samtidigt som du kan dryga ut och förbättra din pension.

Hur mycket kan jag låna?

Storlek på lånet avgörs i en individuell bedömning där vi tar hänsyn till din ålder och bostadens marknadsvärde. Minsta lånebelopp är 100 000 kr och högsta är 15 000 000 kr och det finns inga begränsningar i det belopp du kan frigöra från bostaden.

Vid befintliga bolån måste det också finnas ett låneutrymme upp till bostadens marknadsvärde. Bolån hos annan bank måste lösas och flyttas över till 60plusbanken i samband med tecknandet av nytt lån hos oss. 

Låneräntan justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. Du hittar alltid aktuell information gällande genomsnittliga låneräntor per månad på hemsidan.

Kriterier för lån hos 60plusbanken

 • Du är 60 år eller äldre (gäller även medsökande)
 • Du äger din bostad
 • Bostaden är värd minst:
  500 000 kr vid bostadsrätt
  900 000 kr vid villa eller fritidshus
 • Bostaden ligger i ett område med långsiktig prisstabilitet

Värdering av bostaden

För att veta hur mycket du kan låna måste bostaden värderas. Som ett led i låneprocessen utför därför 60plusbanken en värdering av din villa eller lägenhet. Vi ansvarar för värderingen och den kan utföras på två olika sätt. Det är du som låneansökare som väljer vilket alternativ som passar dig bäst. 

 • Lokal fastighetsmäklare
  Vi utser en lokal fastighetsmäklare som utför värderingen. Kostnad på 1 995 kr tillkommer, vilket läggs till övriga lånekostnader.
 • Våra värderingsspecialister
  60plusbankens värderingsspecialister utför en kostnadsfri värdering. Du behöver då skicka in nytagna bilder på bostaden som du själv kan ta med din mobiltelefon. Det behövs ett foto per rum och två foton per badrum och kök. Vid villa ska även bilder på husets fram- och baksida tas.

Välj hur lånet ska betalas ut

När du blir beviljad ett lån hos 60plusbanken kan du välja hur du vill ha det utbetalt. Vi har tre olika utbetalningssätt att välja mellan: engångsbelopp, utbetalt månadsvis under en bestämd period eller som kombikapital, vilket är en kombination av dessa.

Se gärna hur mycket du kan låna i vår lånekalkylator. Vi erbjuder ett tryggt lån som möjliggör det för dig att bo kvar i din bostad så länge du önskar..

Fördelar med 60pluslånet

 • Bo kvar-garanti innebär att lånet saknar löptid och du kan bo kvar i bostaden så länge du önskar
 • Skuldfri-garanti garanterar att lånet aldrig blir större än bostadens aktuella marknadsvärde. Det garanterar att du är skuldfri dagen då lånet ska lösas, oavsett bostadsprisernas utveckling
 • Låna trots låg inkomst och pension. Det är din ålder och bostadens värde som avgör lånets storlek
 • Inga månatliga kostnader då lånet är helt amorteringsfritt och den månatliga räntan betalas först när lånet ska lösas
 • Bestäm själv hur lånet ska betalas ut: som engångskapital, månadskapital eller kombikapital

Lånekalkylator - räkna på 60pluslånet

Se hur mycket pengar du kan få ut med 60pluslånet. Notera att de belopp som visas motsvarar en ungefärlig beräkning.

 

Vill du ha personlig hjälp av en lånespecialist?
Ring oss: 08-501 01 200

*60plusbanken är en del av Bluestep Bank AB (publ), ett svenskt bankaktiebolag med tillstånd att bedriva bankrörelse. 60pluslånet är en kapitalfrigöringskredit, ett lån med bostad som säkerhet. 

I ett representativt låneexempel på 750 000 kr med rörlig nominell ränta på 8,05% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 8,40%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Total skuld efter 15 år är då 2 512 065 kr (per 2023-12-06)

Steg för steg - så ansöker du om ett lån hos oss

Maximal belåningsgrad 

Det är din ålder och värdet på din bostad som avgör hur mycket du kan låna hos oss. Här visar vi hur stor del av bostadens värde som du kan belåna beroende på din ålder.

Ålder* Belåningsgrad**
60 23%
61 23%
62 24%
63 24%
64 25%
65 26%
66 27%
67 28%
68 30%
69 31%
70 33%
71 34%
72 35%
73 37%
74 38%
75 40%
76 41%
77 42%
78 44%
79 45%
80 47%
81 48%
82 49%
83 51%
84 52%
85 54%
86 54%
87 55%
88 55%
89 56%
90+ 57%

*Den yngsta låntagarens ålder
**Ovanstående procentsatser visar maximalt låneutrymme, vilka kan justeras efter en individuell bedömning av bostadsmarknaden i ditt område.

Vanliga frågor och svar

 • Vad är 60pluslånet?

  60pluslånet är ett lån för dig som är 60 år eller äldre och äger din bostad. Från bostaden kan du få loss kapital för att få mer pengar att röra dig med.

 • Vilka är fördelarna med 60pluslånet?

  Inga räntebetalningar och amorteringar
  Du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller betala löpande räntebetalningar då räntan kapitaliseras månatligen och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

  Bo-kvar-garanti
  Du får leva kvar i bostaden resten av livet eller så länge du önskar eller kan. Detta gäller också en eventuell medlåntagare som övertar 100 % av äganderätten till bostaden och hela skulden.

  Skuldfri-garanti
  Sov tryggt om natten eftersom det är vi på 60plusbanken som står för risken vid eventuellt fallande bostadspriser och stigande räntor, som kan resultera i att lånet blir större än bostadens marknadsvärde. Du eller dina arvingar kommer alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än marknadspriset på din bostad vid en försäljning.*

  Lån trots låg inkomst
  Det är bostadens långsiktiga värde, område och din ålder som avgör hur mycket du kan få låna. Vi säkerställer att du klarar av dina levnadskostnader men din inkomst idag eller imorgon är inte i fokus.

  100% äganderätt
  Du behåller 100% av äganderätten till bostaden vilket innebär att det är du eller dina arvingar som får ta del av en eventuell fortsatt värdeökning på bostadsmarknaden.

  Låneåterbetalning på dina villkor
  Gör avbetalningar på lånet eller lös det när du vill – självklart utan kostnad.

  Ränteavdrag
  När du säljer bostaden och återbetalar lånet kan det finnas möjlighet att göra ränteavdrag för upparbetade räntor som kan dras av för att minska reavinstskatten.

  *Skuldfrigarantin gäller under förutsättning att villkoren för lånet följs.

 • Hur fungerar det rent praktiskt?

  Eventuella existerande lån med bostaden som säkerhet löses i samband med utbetalning av 60pluslånet™. Detta pga att vi måste vara den enda långivaren med din bostad som säkerhet. Eventuella bolån som löses får ej överstiga storleken för ditt 60pluslån. Du behöver inte kontakta din bank när det är dags att lösa ditt bolån, det hjälper vi dig med.

  Lånet löper utan tidsbegränsning och förfaller till betalning först vid bortgång, permanent flytt (t.ex. till äldreboende), försäljning av bostaden eller då du som kund väljer att lösa lånet.

  Vid försäljning av bostaden ska lånet återbetalas inom 30 dagar, vid permanent flytt till t.ex. äldreboende skall lånet återbetalas inom fyra månader och vid bortgång får dödsboet upp till åtta månader på sig att återbetala lånet. Lånet behöver dock inte lösas vid bortgång om det finns en medlånetagare som övertar hela lånet samt hela äganderätten av bostaden.

  Lånet har inte några amorteringskrav. Men du kan själv välja att betala tillbaka delar av eller hela skulden om och när du vill. Vi tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

  Värdering av bostaden genomförs på plats av en fastighetsmäklare som vi utser. Vi gör en slutlig helhetsbedömning av bostadens långsiktiga värde. Värderingskostnaden dras av från lånebeloppet vid utbetalning.

  Lägsta lånebeloppet är 100 000 kr för engångskapital och 1 000 kr per månad för månadskapital.

  Din villa behöver besiktigas och vara försäkrad med en villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt s.k. Trygghetsavtal från Anticimex eller motsvarande, något som vi hjälper dig med. Läs mer om Anticimex Trygghetsavtal.

  Bostadsrätter ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

  Låntagaren måste uppge ändamål för lånet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

   

  Läs mer om villkor och ränta

 • Hur mycket kan jag låna genom 60pluslånet?

  Det beror på åldern på den yngsta låntagaren samt marknadsvärdet på din bostad. Är du yngre är det möjliga lånebeloppet mindre och om du är äldre är lånebeloppet helt enkelt större.

  Minsta lånebelopp är 100 000 kr och högsta lånebelopp är 15 000 000 kr.

  Räkna fram hur mycket du kan få ut i vår lånekalkylator.

 • Spelar det någon roll var jag bor?

  Ja, din bostad behöver ligga i ett område som vi bedömer ha långsiktig prisstabilitet. Kontakta oss så berättar vi om din bostadsort är godkänd för utlåning.

Om 60plusbanken

60plusbanken är en del av Bluestep Bank. Vi vill hjälpa fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi genom att erbjuda en trygg och ansvarsfull kapitalfrigöringskredit.

Vi gör det möjligt att få ut bostadens värdeökning i pengar och på så sätt dryga ut pensionen. Välkommen till 60plusbanken och ett härligare pensionärsliv.

Nöjda kunder - det bästa betyget vi kan få

4 av 5 baserat på 41 omdömen
Våra favoritomdömen
Trustpilot