60pluslånet - den trygga lånelösningen för dig över 60 år

60pluslånet™ är en kapitalfrigöringskredit som hjälper dig att frigöra pengar från din bostad till ditt konto. Med 60pluslånet kan du låna pengar som pensionär genom att frigöra kapital från din bostad och på så vis få mer pengar att röra dig med. 

Med 60pluslånet slipper du löpande ränta och amortering, så dina utgifter i vardagen höjs inte. Dessutom ingår både en Bo-kvar-garanti och en Skuldfri-garanti som innebär att lånet aldrig kan bli större än bostadens värde samt att du kan bo kvar i bostaden så länge du önskar eller kan.

Vem kan ansöka om 60pluslånet?

 • Du ska vara 60 år eller äldre (gäller även medsökande).
 • Storleken på lånet beror på din ålder och bostadens marknadsvärde.
 • Du ska äga din bostadsrätt eller villa i ett område som bedöms ha långsiktig prisstabilitet.
 • Din bostad behöver vara värd minst 500 000 kr om det är en bostadsrätt och minst 900 000 kr om det är en villa eller fritidshus.

Inga löpande räntebetalningar eller amorteringar

60pluslånet är helt amorteringsfritt och du betalar inte någon ränta så länge du har lånet. I stället kapitaliseras räntan månatligen och läggs till skulden. Lånebeloppet inklusive upplupna räntor förfaller sedan till betalning då lånet ska lösas.

Aktuell ränta är för närvarande 7,90%*. Räntan för 60pluslånet justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. Här kan du se de genomsnittliga låneräntorna per månad för 60pluslånet™.

Läs mer om ränta och villkor

Fördelar med 60pluslånet

Bo-kvar-garanti
Lånet har ingen löptid och du kan bo kvar i bostaden så länge du önskar.

Skuldfri-garanti
Lånet kan aldrig bli större än bostadens värde.

Låna trots låg inkomst/pension
Det är din ålder och värdet på bostaden som avgör hur mycket du kan låna.

Inga månatliga kostnader
Lånet är amorteringsfritt och du betalar ingen månatlig ränta. Betalning förfaller först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång. 

Bestäm hur du vill låna
Bestäm själv hur du vill låna; engångskapital, månadskapital eller kombikapital.

60pluslånet - ett tryggt komplement till pensionen

Med 60pluslånet™ kan du frigöra kapital från bostaden och få mer pengar att röra dig med i månaden. Du väljer själv om du vill få hela lånet utbetalt samtidigt, eller månadsvis.

Ansök om 60pluslånet


I ett representativt låneexempel på 750 000 kr med rörlig nominell ränta på 7,90% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 8,20%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Total skuld efter 15 år är då 2 443 507 kr (per 2023-08-12)

Vanliga frågor och svar

 • Vad är 60pluslånet?

  60pluslånet™ är ett lån för dig som är 60 år eller äldre och äger din bostad. Från bostaden kan du få loss kapital för att få mer pengar att röra dig med.

 • Vilka är fördelarna med 60pluslånet?

  Inga räntebetalningar och amorteringar
  Du behöver inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du behöver inte heller betala löpande räntebetalningar då räntan kapitaliseras månatligen och förfaller till betalning först vid permanent flytt, försäljning eller bortgång.

  Bo-kvar-garanti
  Du får leva kvar i bostaden resten av livet eller så länge du önskar eller kan. Detta gäller också en eventuell medlåntagare som övertar 100 % av äganderätten till bostaden och hela skulden.

  Skuldfri-garanti
  Sov tryggt om natten eftersom det är vi på 60plusbanken som står för risken vid eventuellt fallande bostadspriser och stigande räntor, som kan resultera i att lånet blir större än bostadens marknadsvärde. Du eller dina arvingar kommer alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än marknadspriset på din bostad vid en försäljning.*

  Lån trots låg inkomst
  Det är bostadens långsiktiga värde, område och din ålder som avgör hur mycket du kan få låna. Vi säkerställer att du klarar av dina levnadskostnader men din inkomst idag eller imorgon är inte i fokus.

  100% äganderätt
  Du behåller 100% av äganderätten till bostaden vilket innebär att det är du eller dina arvingar som får ta del av en eventuell fortsatt värdeökning på bostadsmarknaden.

  Låneåterbetalning på dina villkor
  Gör avbetalningar på lånet eller lös det när du vill – självklart utan kostnad.

  Ränteavdrag
  När du säljer bostaden och återbetalar lånet kan det finnas möjlighet att göra ränteavdrag för upparbetade räntor som kan dras av för att minska reavinstskatten.

  *Skuldfrigarantin gäller under förutsättning att villkoren för lånet följs.

 • Hur fungerar det rent praktiskt?

  Eventuella existerande lån med bostaden som säkerhet löses i samband med utbetalning av 60pluslånet™. Detta pga att vi måste vara den enda långivaren med din bostad som säkerhet. Eventuella bolån som löses får ej överstiga storleken för ditt 60pluslån. Du behöver inte kontakta din bank när det är dags att lösa ditt bolån, det hjälper vi dig med.

  Lånet löper utan tidsbegränsning och förfaller till betalning först vid bortgång, permanent flytt (t.ex. till äldreboende), försäljning av bostaden eller då du som kund väljer att lösa lånet.

  Vid försäljning av bostaden ska lånet återbetalas inom 30 dagar, vid permanent flytt till t.ex. äldreboende skall lånet återbetalas inom fyra månader och vid bortgång får dödsboet upp till åtta månader på sig att återbetala lånet. Lånet behöver dock inte lösas vid bortgång om det finns en medlånetagare som övertar hela lånet samt hela äganderätten av bostaden.

  Lånet har inte några amorteringskrav. Men du kan själv välja att betala tillbaka delar av eller hela skulden om och när du vill. Vi tar inte ut någon ränteskillnadsersättning.

  Värdering av bostaden genomförs på plats av en fastighetsmäklare som vi utser. Vi gör en slutlig helhetsbedömning av bostadens långsiktiga värde. Värderingskostnaden dras av från lånebeloppet vid utbetalning.

  Lägsta lånebeloppet är 100 000 kr för engångskapital och 1 000 kr per månad för månadskapital.

  Din villa behöver besiktigas och vara försäkrad med en villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt s.k. Trygghetsavtal från Anticimex eller motsvarande, något som vi hjälper dig med. Läs mer om Anticimex Trygghetsavtal.

  Bostadsrätter ska ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

  Låntagaren måste uppge ändamål för lånet enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

   

  Läs mer om villkor och ränta

 • Hur mycket kan jag låna genom 60pluslånet?

  Det beror på åldern på den yngsta låntagaren samt marknadsvärdet på din bostad. Är du yngre är det möjliga lånebeloppet mindre och om du är äldre är lånebeloppet helt enkelt större.

  Minsta lånebelopp är 100 000 kr och högsta lånebelopp är 15 000 000 kr.

  Räkna fram hur mycket du kan få ut i vår lånekalkylator.

 • Spelar det någon roll var jag bor?

  Ja, din bostad behöver ligga i ett område som vi bedömer ha långsiktig prisstabilitet. Kontakta oss så berättar vi om din bostadsort är godkänd för utlåning.