Meny

Frigör kapital med hjälp av ett pensionärslån 

Pensionärslån finns för dig som är 60 år eller äldre och äger din bostad. Ett pensionärslån är en kapitalfrigöringskredit som gör det möjligt att frigöra kapital från bostaden och få det utbetalt i pengar.

Vad är ett pensionärslån?

Ett pensionärslån innebär att du kan frigöra delar av värdeökningen från din bostad. Seniorlån är en annan benämning för samma typ av lån. Seniorlånet som vi på 60plusbanken erbjuder heter 60pluslånet och skiljer sig mot den tidigare typen av seniorlån som erbjöds på marknaden. Idag är ett seniorlån en trygg lånelösning som innehåller garantier så som Skuldfri-garanti och Bo-kvar-garanti, vilket innebär att du kan bo kvar i din bostad så länge du önskar samt att lånet aldrig kan bli större än bostadens värde.​

Så fungerar ett pensionärslån

Det är din ålder samt bostadens marknadsvärde och läge som avgör hur mycket du kan låna genom ett pensionärslån. Du betalar ingen löpande ränta och amortering, vilket innebär att dina utgifter i vardagen inte höjs. Räntan läggs istället till lånet och betalas först den dag du säljer eller flyttar. Med 60plusbankens pensionärslån 60pluslånet kan du frigöra kapital från din bostad. Kanske har du behov av en buffert, ett komplement till pensionen eller behöver kapital till renovering, bilköp eller resa.

Du väljer själv hur du vill ha lånet utbetalt – som en engångssumma, månadsbelopp eller en kombination. Om ni är två låntagare behöver ni båda vara över 60 år för att 60pluslånet ska beviljas.

Vad skiljer ett hypotekslån från ett seniorlån?

Hypotekslån är en benämning som används för liknande typ av lån, där banken tar någon slags säkerhet som pant. Det allra vanligaste är att just bostaden används som säkerhet i ett hypotekslån.

Seniorlån likt 60pluslånet faller in under kategorin hypotekslån men har vissa andra kriterier som måste uppfyllas för att kunna bli beviljad ett lån. För att ta ett seniorlån är det exempelvis ett krav att minimiåldern på samtliga låntagare är 60 år, till skillnad från ett annat hypotekslån där åldern inte spelar någon roll. Belåningsgraden på ett seniorlån grundar sig även i just ålder. Ju äldre låntagaren är desto större lånebelopp kan komma att beviljas.