Frigör kapital med hjälp av ett pensionärslån 

Pensionärslån finns för dig som är 60 år eller äldre och äger din bostad. Ett pensionärslån är en kapitalfrigöringskredit som gör det möjligt att frigöra kapital från bostaden och få det utbetalt i pengar. Pensionärslån kan även benämnas som seniorlån, men har samma innebörd - du kan frigöra pengar från bostadens värde utan att behöva flytta. Det är med andra ord ingen skillnad på ett pensionärslån och ett seniorlån - bara olika benämningar för samma typ av lån, likaväl som att 60pluslånet är 60plusbankens egen benämning för ett pensionärslån. 

Vad är ett pensionärslån?

Ett pensionärslån innebär att du kan frigöra delar av värdeökningen från din bostad. Seniorlån är en annan benämning för samma typ av lån. Seniorlånet som vi på 60plusbanken erbjuder heter 60pluslånet och skiljer sig mot den tidigare typen av seniorlån som erbjöds på marknaden. Idag är ett seniorlån en trygg lånelösning som innehåller garantier så som Skuldfri-garanti och Bo-kvar-garanti, vilket innebär att du kan bo kvar i din bostad så länge du önskar samt att lånet aldrig kan bli större än bostadens värde.​ 

Läs mer om 60pluslånet

Så fungerar ett pensionärslån

Det är din ålder samt bostadens marknadsvärde och läge som avgör hur mycket du kan låna genom ett pensionärslån. Du betalar ingen löpande ränta och amortering, vilket innebär att dina utgifter i vardagen inte höjs. Räntan läggs istället till lånet och betalas först den dag du säljer eller flyttar. Med 60plusbankens pensionärslån 60pluslånet kan du frigöra kapital från din bostad. Kanske har du behov av en buffert, ett komplement till pensionen eller behöver kapital till renovering, bilköp eller resa.

Många lån idag kräver en viss kreditvärdighet men så är inte fallet för seniorlån. För att bli beviljad ett seniorlån hos 60plusbanken kollar vi främst på din ålder, bostadens marknadsvärde och läge samt nuvarande belåningsgrad på bostaden. En låg inkomst eller pension har ingen betydelse. Du kan med andra ord bli beviljad ett pensionärslån trots låg eller oregelbunden inkomst och begränsade tillgångar.

Kan jag använda ett pensionärslån eller seniorlån till vilket ändamål som helst?

Så länge pengarna används lagligt så väljer du själv vad du vill använda ditt seniorlån till. Ett av de vanligaste ändamålen för 60pluslånet är att man har behov av en buffert. Man vill ha en trygg buffert för oförutsedda utgifter som kan uppkomma, som exempelvis en ny mobiltelefon, en bilreparation eller ett akut tandläkarbesök. En annan vanlig anledning till att många pensionärer väljer att teckna ett pensionärslån är för att de vill stärka marginalerna i ekonomin och ha möjlighet att fortsätta leva som de gjorde innan pensionen. 

Läs mer om vanliga anledningar till att teckna ett pensionärslån

Vad skiljer ett hypotekslån från ett seniorlån?

Hypotekslån är en benämning som används för liknande typ av lån, där banken tar någon slags säkerhet som pant. Det allra vanligaste är att just bostaden används som säkerhet i ett hypotekslån.

Seniorlån likt 60pluslånet faller in under kategorin hypotekslån men har vissa andra kriterier som måste uppfyllas för att kunna bli beviljad ett lån. För att ta ett seniorlån är det exempelvis ett krav att minimiåldern på samtliga låntagare är 60 år, till skillnad från ett annat hypotekslån där åldern inte spelar någon roll. Belåningsgraden på ett seniorlån grundar sig även i just ålder. Ju äldre låntagaren är desto större lånebelopp kan komma att beviljas.

Här kan du läsa mer om hypotekslån

Saker att tänka på innan du tecknar ett seniorlån

Det finns några saker som är bra att tänka på när man tecknar ett pensionärslån. Läs alltid igenom villkoren för lånet så att du har koll på hur det fungerar. En vanlig fråga som ofta dyker upp gällande pensionärslån är om det är fast eller rörlig ränta. För 60pluslånet gäller rörlig ränta som justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. Du betalar däremot ingen löpande ränta utan den läggs i stället till lånet.

Det kan även vara bra att veta att det är möjligt att göra extra inbetalningar på sitt pensionärslån för att betala av det snabbare. Hos 60plusbanken går det bra att betala in på sitt seniorlån när som helst och vid flera tillfällen om så önskas. 

Hur ansöker jag om ett pensionärslån eller seniorlån?

Det enklaste sättet att ansöka om 60plusbankens pensionärslån 60pluslånet är via hemsidan där du enkelt kan följa anvisningarna och fylla i ansökningsformuläret. När din ansökan är inskickad kommer du bli kontaktad av en lånespecialist på 60plusbanken som tar hand om ditt ärende och guidar dig hela vägen. Om du har svårt att göra ansökan själv kan du ringa oss på 08-501 01 200 så får du hjälp att skicka in din ansökan. Du förbinder dig inte till något när du skickar in en ansökan.

Ansök om 60pluslånet här