Fullmakt

En fullmakt är ett dokument som anger att en person har rätten att företräda en annan person.

En fullmakt kan gälla för ett enstaka uppdrag eller när du vill att någon under en längre tid exempelvis ska ta hand om dina bankärenden.

I fullmakten beskrivs vilka ärenden som den utsedde ska kunna utföra och om den gäller för en viss tid eller tills vidare. Genom att använda bankens standardfullmakt minskar risken för att fullmakten blir otydlig.

Är giltighetstiden begränsad kommer fullmakten upphöra när tiden gått ut. Den upphör också genom att du återkallar den. Önskar du återkalla en fullmakt rekommenderas det att göras skriftligt och att du behåller en kopia av brevet. Banken makulerar därefter fullmakten, vilket innebär att den då inte längre går att använda.

Här hittar du 60plusbankens standardfullmakt.

Tillbaka till ordlistan