Äldrevården, hälsan och pensionen oroar

Det vi svenskar oroar oss mest över i samband med åldrande är enligt undersökingen äldrevården, hälsan och pensionen. Nästan varannan svensk svarar att de oroar sig för en bristande äldreomsorg när de blir äldre och nästan lika många över försämrad ekonomi.

Undersökningen, som är riksrepresentativ, finns nu sammanställd med samtliga resultat sammanfattade i rapporten Åldrande i Sverige 2024. Den baseras på svar från 1 000 personer i Sverige mellan 18 och 84 år som under februari 2024 intervjuats av Verian genom Sifopanelen som är en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Fler insikter från rapporten

Önskar du läsa rapporten i sin helhet hittar du Åldrande i Sverige 2024 här. Nedan redogör vi kort för några av de insikter vi fått av det sammanställda resultatet.

Mer fritid och mindre stress lockar

Tid för intressen är det som flest ser fram emot i åldrandet, vilket nästan varannan person svarar (48 %). Kvinnor ser fram emot en lugnare och mindre stressig tillvaro i större utsträckning än vad män gör. Mer än hälften, hela 51 %, svarar att de skulle vilja bo kvar i sin nuvarande bostad när de blir äldre. Samtidigt oroar sig nästan hälften för en bristande äldrevård.

Försämrad ekonomi och hälsa oroar

Hela sju av tio tror att deras ekonomi kommer att försämras i samband med pensionen, vilket gäller oavsett hur mycket pengar man tjänar i dagsläget. Det finns stora skillnader mellan könen gällande huruvida man ser pensionen som ekonomiskt tryggt. Endast 29 % av kvinnorna svarar att de gör det, medan 46 % av männen svarar detsamma. Det innebär samtidigt att merparten, oavsett kön, svarar det motsatta: det vill säga att de inte ser pensionen som ekonomiskt tryggt.

Undersökningen visar också ett starkt samband mellan att de som tjänar minst i större utsträckning tror att deras fysiska hälsa kommer att försämras med åren (49 %).