Vanliga frågor och svar

Hur hanterar 60plusbanken klagomål?

Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda med våra produkter, tjänster och vår service. Därför är dina synpunkter viktiga för oss. Om du är missnöjd ska du i första hand kontakta den person som handlagt ditt ärende för att få ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd.

I andra hand kan du vända dig till klagomålsansvarig och be om en ny bedömning. För att klagomålsansvarig ska kunna sätta sig in i ärendet och kunna besvara ditt klagomål på bästa möjliga sätt ber vi dig redogöra för grunden för ditt klagomål samt inkomma med relevanta underlag.

Klagomålsansvarig 
60plusbanken c/o Bluestep Bank AB
Att. Klagomålsansvarig
Box 23138
104 35 Stockholm
Telefon: 08-501 01 200
E-post: klagomal@bluestep.se

Ditt klagomål kommer att besvaras så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från mottagande av klagomålet, om ej annat meddelats. Du har även möjlighet att få kostnadsfri rådgivning avseende ett klagomålsärende. Du kan exempelvis vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller konsumentvägledaren i din hemkommun. Du kan även få oberoende vägledning av Konsumentverket genom Klagoguiden.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Kommunala konsumentvägledningen
Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på din hemkommuns hemsida och på www.hallakonsument.se.

60plusbanken är en del av Bluestep Bank. Om du är missnöjd med Bluestep Banks beslut finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. ARN prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting att få ett ärende prövat hos ARN och Bluestep åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Ärendet måste dock anmälas skriftligen inom ett år från Bluestep Banks beslut i ett klagomålsärende.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se

Ett ärende kan även hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. En domstolsprocess är förknippad med kostnader.

Allmän domstol, Domstolsverket
551 81 Jönköping
Telefon: 036-15 53 00
www.domstol.se

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200