Meny

Ränta och amortering

 • Vad är räntan på 60pluslånet?

  Den aktuella räntan är för närvarande 7,05%*. Du betalar ingen löpande räntekostnad. I stället beräknas räntan månatligen utifrån ditt ursprungliga lån samt upparbetade räntebelopp sedan tidigare månader. Räntan för 60pluslånet justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan.

 • Behöver jag amortera?

  Nej, med 60pluslånet behöver du inte göra några amorteringar oavsett skuldsättningsgrad och lånebelopp. Du kan däremot när som helst delbetala eller lösa hela lånet. Om detta sker vid lånets omsättningstillfälle (3 månader) utgår ingen ränteskillnadsersättning.

 • Vilka försäkringar behöver jag ha?

  Om du äger en villa behöver den besiktigas och vara försäkrad med en villaförsäkring till fullvärde samt ha ett aktivt sk. trygghetsavtal från Anticimex eller motsvarande, något som vi hjälper dig med. Bostadsrätter behöver ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

 • Kan jag göra ränteavdrag?

  Ja. Men eftersom du inte betalar någon löpande ränta har du inte möjlighet att göra ränteavdrag årligen. När du säljer bostaden och återbetalar lånet kan det finnas möjlighet att göra ränteavdrag för upparbetade räntor som kan dras av för att minska reavinstskatten. Detta förutsätter att lånet löses under samma kalenderår som bostaden säljs.

  Kontakta Skatteverket för vidare frågor.

 • När ska räntan betalas?

  De samlade räntebetalningarna och det totala lånebeloppet betalas först vid permanent flytt, försäljning av bostaden eller vid bortgång. Du behöver inte betala löpande räntebetalningar då räntan kapitaliseras månatligen och förfaller till betalning först vid flytt, försäljning eller bortgång.

Tillbaka till Frågor och svar