Arbeta eller extrajobba som pensionär

Att fortsätta arbeta efter pension har blivit alltmer populärt bland pensionärer i Sverige. Idag är det fler än 400 000 personer över 65 år som arbetar och tar ut pension. En del pensionärer väljer att arbeta efter pensionen för att få känna en meningsfullhet och behålla sociala kontakter, andra behöver helt enkelt fortsätta jobba av ekonomiska skäl.

Oavsett anledning så är det en god idé att fortsätta arbeta efter pension, om du har möjlighet vill säga. Det finns många fördelar med att arbeta eller extrajobba som pensionär – du får känna tillhörighet och får fler sociala kontakter vilket kan bidra till positiva effekter på det psykiska måendet. En annan fördel med att arbeta efter pension är såklart den ekonomiska aspekten. Du får mer pengar att leva för varje månad samt att du genom att arbeta som pensionär kan nå en högre nivå på pensionsinkomsten.

Ta del av vår guide om hur du kan låna pengar för att starta eget som pensionär.

Kan jag arbeta och ta ut pension samtidigt?

Det går bra att ta ut pension och arbeta samtidigt. När du väljer att arbeta som pensionär är det du själv som bestämmer hur mycket och på vilket sätt du vill jobba. Du kanske vill extrajobba som pensionär och bara ta ut en del av pensionen. När det kommer till din allmänna pension kan du välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent per månad, oavsett hur mycket du jobbar och tjänar. Du kan också ändra dina tidigare val av uttag eller pausa utbetalningen av pension helt under en tid, beroende på vad som passar dig. Det kan vara bra att veta att om du arbetar och tar ut pension samtidigt så betalar du skatt för samtliga inkomster. 

Hur påverkar arbete efter pension min pensionskatt?

Om du arbetar eller extrajobbar som pensionär och väljer att fortsätta att ta ut pension samtidigt som du får lön från en arbetsgivare så behöver du betala skatt för alla dina inkomster. Tillsammans kan det bli en så kallad statlig inkomstskatt. Ditt skatteavdrag kommer att göras enligt två olika skattekolumner. Skatteavdraget på lön från det år du fyller 67 år varierar beroende på din inkomst. Läs mer om skatt och pension på Pensionsmyndighetens hemsida

Vilka regler och begränsningar finns för att arbeta efter pension?

Det kan exempelvis vara bra att tänka på att tjänstepensionen inte är lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att arbeta och ta ut tjänstepension samtidigt. Olika avtal har olika regler. Hör med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag vad som gäller för just dig.

Hur länge får man arbeta efter att man gått i pension?

Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) har du rätt att arbeta tills du är 69 år. Det finns dock ingenting som hindrar dig från att arbeta längre än så men då behöver du komma överens med din arbetsgivare och få ett godkännande att fortsätta arbeta som pensionär.

Kan man jobba heltid som pensionär eller bara deltid?

Visst går det bra att arbeta heltid som pensionär om du känner att du vill och orkar. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det bara positivt att jobba heltid som pensionär. Du drygar ut din månadsinkomst samtidigt som du når en högre nivå på pensionsinkomsten. Att fortsätta arbeta efter 65 års ålder är ett fritt val och det är du själv som väljer om du vill arbeta heltid, deltid eller om du bara vill extrajobba som pensionär. Oavsett vilken sysselsättningsgrad du väljer så går det bra att arbeta och ta ut pension samtidigt. 

Läs mer om att arbeta som pensionär och ta ut pension på Pensionsmyndighetens hemsida. 

Alla har dessvärre inte möjlighet att arbeta som pensionär - men kanske sitter du på en lågt belånad bostad som du ägt i många år? Då kan det finnas möjlighet att frigöra pengar från bostadens värde och på så vis få mer pengar att leva för varje månad. 

Läs mer om 60pluslånet här

I ett representativt låneexempel på 750 000 kr med rörlig nominell ränta på 7,90% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 8,20%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Total skuld efter 15 år är då 2 443 507 kr (per 2023-08-12)