Jobba som pensionär

Att fortsätta arbeta efter pension har blivit alltmer populärt bland pensionärer i Sverige. Idag är det fler än 400 000 personer över 65 år som arbetar och tar ut pension. En del arbetar efter pensionen för att behålla sociala kontakter, andra behöver fortsätta jobba av ekonomiska skäl.

Oavsett anledning så är det en god idé att fortsätta arbeta efter pension, om du har möjlighet vill säga. Det finns många fördelar med att arbeta eller extrajobba som pensionär – du får känna tillhörighet och får fler sociala kontakter vilket kan bidra till positiva effekter på det psykiska måendet.

En annan fördel med att arbeta efter pension är såklart den ekonomiska aspekten. Du får mer pengar att leva för varje månad samt att du genom att arbeta som pensionär kan nå en högre nivå på pensionsinkomsten.

Kan jag jobba extra som pensionär?

Det går bra att ta ut pension och arbeta samtidigt. När du väljer att arbeta som pensionär är det du själv som bestämmer hur mycket och på vilket sätt du vill jobba. Du kanske vill extrajobba som pensionär och bara ta ut en del av pensionen.

När det kommer till din allmänna pension kan du välja om du vill ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent per månad, oavsett hur mycket du jobbar och tjänar. Du kan också ändra dina tidigare val av uttag eller pausa utbetalningen av pension helt under en tid, beroende på vad som passar dig. Det kan vara bra att veta att om du arbetar och tar ut pension samtidigt så betalar du skatt för samtliga inkomster. 

Vad är en jobbonär?

En jobbonär är en person som gör precis det: arbetar och tar ut sin allmänna pension samtidigt. Många gånger arbetar man då halvtid samtidigt som man tar man ut halv pension. På så sätt kan man få ihop högre allmän pension samtidigt som man har tid över till olika fritidsaktiviteter.

Hur påverkar arbete efter pensionen min pensionskatt?

Om du arbetar eller extrajobbar som pensionär och väljer att fortsätta att ta ut pension samtidigt som du får lön från en arbetsgivare så behöver du betala skatt för alla dina inkomster. Tillsammans kan det bli en så kallad statlig inkomstskatt. Ditt skatteavdrag kommer att göras enligt två olika skattekolumner. Skatteavdraget på lön från det år du fyller 67 år varierar beroende på din inkomst. Läs mer om skatt och pension på Pensionsmyndigheten.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Vilka regler finns för att arbeta som pensionär?

Det kan exempelvis vara bra att tänka på att tjänstepensionen inte är lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att arbeta och ta ut tjänstepension samtidigt. Olika avtal har olika regler. Hör med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag vad som gäller för just dig.

Hur länge får man arbeta efter att man gått i pension?

Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) har du rätt att arbeta tills du är 69 år. Det finns dock ingenting som hindrar dig från att arbeta längre än så men då behöver du komma överens med din arbetsgivare och få ett godkännande att fortsätta arbeta som pensionär.

Kan man jobba heltid som pensionär eller bara deltid?

Visst går det bra att arbeta heltid som pensionär om du känner att du vill och orkar. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är det bara positivt att jobba heltid som pensionär. Du drygar ut din månadsinkomst samtidigt som du når en högre nivå på pensionsinkomsten.

Att fortsätta arbeta efter 65 års ålder är ett fritt val och det är du själv som väljer om du vill arbeta heltid, deltid eller om du bara vill extrajobba som pensionär. Oavsett vilken sysselsättningsgrad du väljer så går det bra att arbeta och ta ut pension samtidigt. 

Om möjligheten att jobba inte finns

Alla har dessvärre inte möjlighet att arbeta som pensionär - men kanske sitter du på en lågt belånad bostad som du ägt i många år? Då kan det finnas möjlighet att frigöra pengar från bostadens värde och på så vis få mer pengar att leva för varje månad. Läs mer om 60pluslånet för att se dina möjligheter att frigöra kapital från din bostad.

Laddar