De är mest oroliga över pensionen

Att gå i pension efter ett långt arbetsliv kommer inte med ro för de flesta svenskar. Sjukdomar, låga pensioner och att inte kunna leva ett aktivt liv är några av de största orosmolnen.

Sju av tio svenskar oroar sig för sin framtida pension och invånarna i Gävleborg oroar sig allra mest. I 60plusrapporten har vi undersökt hur man ser på pensionen beroende på var i Sverige man bor.

Många känner stor oro

– Personligen blir jag väldigt illa berörd av att så många upplever sådan oro inför sin pension. Att bli äldre ska inte innebära stress och rädsla över att inte få det att gå ihop ekonomiskt.

Vi vet att det finns pensionärer som stundtals har det knapert. Vi vet också att det är svårt att få nya lån beviljade eller utöka befintliga med en lägre inkomst än tidigare. Därför är det inte helt förvånande att en så stor andel av svenskarna redan innan pensionen oroar sig för hur ekonomin kommer bli, säger Sandra Lillienberg på 60plusbanken.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Dalmasar och dalkullor minst oroade

Gävleborgare bekymrar sig mest, därefter följer invånarna i Jämtland och tredje mest oroade är Kronobergsborna. Samtidigt som nästan nio av tio Gävleborgare bekymrar sig mest över den framtida pensionen är invånarna i Dalarna minst bekymrade. Knappt varannan person i Dalarna svarar att de känner oro inför pensionen. I Kalmar och Jönköping svarar 52 respektive 62 procent att de oroat sig över sin ekonomi.

Men det är inte bara ekonomin som oroar. Rädslan är även stor för sjukdomar och att inte kunna leva ett aktivt liv med möjlighet till resor och intressen.

– Trots att det skiljer sig något mellan länen visar rapporten ändå att den gemensamma nämnaren är rädsla för en låg pension. Att oroa sig över att bli sjuk behöver inte enbart bero på oro för ekonomin vid sjukdom. Det kan även innefatta en oro för vårdmöjligheter och boende i stort. Efter ett yrkesverksamt liv där man försörjt familj och bidragit till det gemensamma så måste samhället ta ett större ansvar. Vi behöver motverka psykisk ohälsa och stress, säger Sandra Lillienberg på 60plusbanken.

Oro inför pensionen - län efter län

Län Ja, ofta eller ibland Nej, aldrig Tveksam, vet ej
Gävleborg 88% 10% 2%
Jämtland 84% 16% -
Kronoberg 79% 21% -
Örebro 78% 20% 2%
Västerbotten 74% 26% -
Blekinge 74% 26% -
Västernorrland 73% 27% -
Halland 73% 27% -
Uppsala 73% 27% -
Värmland 73% 27% -
Västmanland 69% 31% -
Stockholm 68% 30% 1%
Södermanland 67% 33% -
Gotland 67% 33% -
Skåne 67% 33% -
Östergötland 66% 34% -
Norrbotten 63% 34% 3%
Västra Götaland 62% 36% 2%
Jönköping 62% 38% -
Kalmar 52% 48% -
Dalarna 44% 56% -