Solceller hemma allt vanligare hos pensionärer 

Med stora utmaningar på elmarknaden och elpriser som har skjutit i höjden är det allt fler husägare som väljer solceller som ett komplement till vanlig el. För många pensionärer och äldre som bor i hus så är de höga elpriserna extra påtagliga.

Solpaneler hemma 

Att installera solceller kan vara ett bra och effektivt sätt att få ner elkostnaderna – men det är också en kostsam investering att få på plats. Långt ifrån alla pensionärer har en buffert som räcker till lite större och dyrare investeringar. Det är också väldigt vanligt att äldre blir nekade lån från sin bank, trots att de varit kunder länge. Det är här 60plusbanken kan komma att vara till hjälp genom att erbjuda 60pluslånet.

Om du är över 60 år och äger din bostad har du möjlighet att frigöra pengar från bostaden, utan att behöva flytta. Att använda sig av 60pluslånet för att ha möjlighet att installera solceller kommer inte bara dra ner elkostnaderna på sikt – det höjer även bostadens värde samt sänker husets omkostnader. En väl värd investering om du upplever att elräkningarna redan nu har dragit i väg alldeles för mycket.

Hur mycket ökar husets värde med solceller?

Det finns både statistik och forskning som talar för att en investering i solceller ger en direkt värdeökning av ditt hus den dag det är dags för försäljning. Hur stor värdeökningen blir kan skilja sig från hus till hus. Enligt en färsk studie som bolåneinstitutet SBAB och jämförelsetjänsten Booli genomfört visar på ett tydligt samband mellan slutpriser och solceller. Booli och SBAB jämförde hus som sålt från 2018 till och med våren 2022, med och utan solceller och kom fram till att hus med solceller sålts för i snitt 135 000 kr mer. I de allra flesta fall hade enbart värdeökningen på huset täckt hela kostanden för installationen. Då har vi inte de minskade energikostnaderna med i kalkylen. 

En annan studie som gjordes 2019 av nationalekonomen Axel Bolin, visade att solcellerna hade ökat husets värde med i snitt 14 procent.

Det kan kännas som en tung utgift för stunden men det kommer både bidra till lägre elkostnader för en framtida köpare samt möjligheten för den nya ägaren att sälja överskottsel, vilket i sin tur innebär att köparen ofta kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget. 

Här har vi listat de bästa tipsen för en effektiv hushållsbudget som pensionär.

Låna pengar till solceller

På 60plusbanken har vi under den senaste tiden märkt en stor ökning av intresset för att installera solceller, där många vänder sig till oss för att se över möjligheterna att frigöra kapital från bostaden för att på så vis täcka kostnaden för solpanelerna och installationen.

Med 60pluslånet kan du trygga din ekonomi och slippa känna ekonomisk stress och oro över den stigande inflationen. Du väljer själv om du vill ha pengarna utbetalt månatligen eller som en engångssumma, för att exempelvis kunna bekosta solceller eller andra större investeringar.

Läs mer om 60pluslånet

I ett representativt låneexempel på 750 000 kr med rörlig nominell ränta på 7,90% och månatlig kapitalisering, är den effektiva räntan 8,20%, beräknat på 15 års lånetid, inklusive uppläggningsavgift (1 850 kr), administrativ värderingsavgift (1 995 kr) och aviavgift (95 kr/år via autogiro). Total skuld efter 15 år är då 2 443 507 kr (per 2023-08-12)