Solceller hemma allt vanligare hos pensionärer

Med stigande elpriser och skenande energikostnader är det allt fler husägare som väljer solceller som ett komplement till vanlig el. För många pensionärer och äldre som bor i hus så är de höga elpriserna extra påtagliga.

Att installera solceller kan vara ett bra och effektivt sätt att få ner elkostnaderna – men det är också en kostsam investering att få på plats. Långt ifrån alla pensionärer har en buffert som räcker till lite större och dyrare investeringar.

Hur mycket ökar husets värde med solceller?

Det finns både statistik och forskning som talar för att en investering i solceller ger en direkt värdeökning av ditt hus den dag det är dags för försäljning. Hur stor värdeökningen blir kan skilja sig från hus till hus.

Enligt en färsk studie som bolåneinstitutet SBAB och jämförelsetjänsten Booli genomfört visar på ett tydligt samband mellan slutpriser och solceller. Booli och SBAB jämförde hus som sålt från 2018 till och med våren 2022, med och utan solceller och kom fram till att hus med solceller sålts för i snitt 135 000 kr mer.

I de allra flesta fall hade värdeökningen på huset täckt hela kostanden för installationen. Då är inte de minskade energikostnaderna med i kalkylen. 
En annan studie som gjordes 2019 av nationalekonomen Axel Bolin, visade att solcellerna hade ökat husets värde med i snitt 14 procent.

Låna pengar till solceller

Att installera solceller drar inte bara ner elkostnaderna på sikt utan höjer även bostadens värde. Husets omkostnader blir också lägre. Samtidigt är det en relativt stor investering och det är vanligt att äldre blir nekade lån från sin bank. Det kan vara svårt att finansiera investeringen på annat sätt än genom lån.

Det kan kännas som en tung utgift för stunden men den kommer bidra till både lägre elkostnader och möjligheten för den nya ägaren att sälja överskottsel. Att kunna sälja överskottsel innebär i sin tur att köparen många gåner kan lägga en högre köpesumma utan att spräcka sin budget. 

Solpaneler hemma

På 60plusbanken har vi under den senaste tiden märkt en stor ökning av intresset för att installera solceller. Många vänder sig till oss för att se över möjligheterna att frigöra kapital från bostaden med 60pluslånet, för att på så vis täcka kostnaden för solpanelerna och installationen.

Laddar