;

Governance

Governance, eller intern styrning och kontroll, är ett av våra viktigaste områden. Som bank följer vi externa och interna regler och standarder som omfattar hela vår verksamhet, för att säkerställa att vi lever upp till målet att vara en transparent och respekterad bank.