2023-06-15 | Pensionärer har tjänat miljoner på bostaden

Den som köpte en villa 1981 och fortfarande äger den har tjänat stora pengar på sitt boende. En genomsnittsvilla är i dag värd ungefär tolv gånger så mycket som när den köptes, vilket motsvarar en genomsnittlig vinst på ungefär 3,6 miljoner kronor. Det visar en sammanställning av ny statistik från SCB som genomförts av 60plusbanken.

Många har bostäder som ökat avsevärt i värde under åren och de sitter därför med en stabil ekonomisk trygghet, men ibland utan likvida medel att röra sig med. Den som är 60 år och äldre kan oftast inte ta eller utöka sitt bolån hos sin befintliga bank. Pengarna hamnar så att säga i en låst skattkista, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken som erbjuder skräddarsydda lånelösningar för personer över 60 år. 
 
I riket som helhet ökade värdet på småhus med 3,6 miljoner kronor under perioden 1981–2022. Den största värdeökningen under perioden skedde i Halland där ett småhus ökade 15 gånger i värde. Den minsta värdeökningen stod Västernorrland för med sju gånger högre värde. 
 
Den allra snabbaste värdeökningen, hela 17 procent per år, skedde under åren 1988–1991. Den som har ägt sin boende riktigt länge kan alltså tillgodoräkna sig mest, vilket framför allt gäller äldre personer. Förutsatt att det finns sätt att komma åt den värdeökningen vill säga, säger Sandra Lillienberg.

Om statistiken  
Statistiken är hämtad från SCB:s statistikdatabas. Statistiken över fastighetspriser hos SCB är i löpande priser, men även om man räknar bort inflationen så kvarstår en betydande värdeökning. 100 kronor i 1981 års penningvärde motsvarar 369 kronor 2022. 
 
Tabell: Värdeökning småhus 1981–2022 (miljoner kronor)