2023-09-12 | 60plusbanken fortsätter samarbetet Svårlurad

Nu fortsätter den bankgemensamma informationskampanjen Svårlurad. Syftet är att uppmärksamma bedrägeririsker och sprida kunskap om hur man ska agera om en bedragare ringer eller om man får ett falskt sms. Bakom kampanjen står Sveriges banker och Svenska Bankföreningen.

Bedrägerier genom social manipulation är ett stort samhällsproblem som drabbar människor i alla åldrar. Bakom brotten står ofta organiserade kriminella nätverk som i många fall riktar in sig på personer som är äldre. För att bekämpa denna brottslighet behövs flera åtgärder där en är att stärka bankkunderna genom information och kunskap.

– 60plusbanken har varit med i informationskampanjen Svårlurad sedan lanseringen i början av 2023 och vi tycker det är mycket viktigt att dela kunskapen om hur man ska agera, samt hantera, bedrägeriförsök. Bedrägeriförsöken ökar i hela i landet och bedragarnas taktiker utvecklas ständigt. Särskilt drabbade är äldre personer. Ju mer man vet om hur bedrägeriförsöken går till, desto bättre rustad är man att skydda sig själv, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken.

Kampanjen kommer att synas i TV, digitalt och i sociala kanaler samt på stortavlor runt om i landet. Bankerna kommer bland annat att uppmärksamma kampanjen på sina webbplatser och i sociala medier. Det finns även en webbplats, svarlurad.se, med information.

– Vi har sett att sms-bedrägerier har ökat markant. I höstens kampanj har vi därför lagt till konkreta tips och råd om hur man skyddar sig och sina närstående mot sms-bedrägerier, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

Bli svårlurad – i korthet

Om du får ett oväntat samtal: lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt. Använd inte din säkerhetsdosa eller e-legitimation (exempelvis BankID) på någon annans uppmaning. Banken ringer eller sms:ar inte för att be dig signera med BankID eller lämna ut personliga uppgifter och koder.

Om du får ett oväntat sms: läs alltid sms noggrant och tänk efter om innehållet är rimligt. Var uppmärksam på avsändaren och språket i meddelandet. Ring inte upp telefonnummer eller följ uppmaningar i oväntade sms.

Läs mer om Svårlurad på 60plusbankens webbplats.