Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar och som innefattar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap.

Ett äktenskapsförord kan både skrivas inför och under ett äktenskap. Det går alltid att skriva ett nytt om ni ändrar er gällande vad som är enskild egendom under tidens gång. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det vara i skriftlig form, daterat, signerat av båda makarna samt registrerat hos Skatteverket.

Tillbaka till ordlistan