Bedrägeri

Bedrägeri är när någon med vilseledande metoder försöker lura en annan person att utföra en handling eller att skada denne.

Bedrägeri utförs ofta för egen ekonomisk vinnings skull och är enligt svensk lag ett brott. Det kan exempelvis handla om att få någon att betala en falsk faktura, att stjäla någon annans identitet eller att genomföra falska transaktioner med någon annans kort eller konto.

Tillbaka till ordlistan