Bodelning

En bodelning vid en skilsmässa innebär att gemensam egendom delas upp mellan makarna. Bodelning kan även göras när ett samboförhållande upphör eller när någon avlider.

Vid dödsfall kan det behövas en boutredningsman för att utföra bodelningen, som fastslår vilken egendom som ska fördelas vid arv. Är ni överens kan ni bodela själva. I bodelningen klargörs vad en efterlevande maka/make har rätt till och vad som ska fördelas mellan den avlidnes arvingar.

Tillbaka till ordlistan