Bostadstillägg

Bostadstillägg är en skattefri ersättning som pensionärer med höga boendekostnader och som är i behov av ekonomiskt stöd kan söka.

Bostadstillägget beräknas utifrån den sökandes boendekostnader, inkomster, tillgångar och skulder. I de fall då inkomsterna är så låga att de inte täcker till både bostadskostnaden och övriga levnadskostnader, kan man även få ett särskilt bostadstillägg. Det är dock ingenting man behöver söka extra om, utan det kontrolleras per automatik vid en ansökan om bostadstillägg. Bostadstillägget ansöker man om hos Pensionsmyndigheten från och med månaden man fyller 66 år.

Läs gärna mer om bostadstillägg här.

Tillbaka till ordlistan