Bostadstillägg för dig som pensionär

Pensionärer med låg inkomst och höga boendekostnader kan ha rätt till ett bostadstillägg. Det kan hjälpa dig att bo kvar i ditt hem om du har en låg pension. Om du har svårt att klara av dina boendekostnader som pensionär är det alltid värt att undersöka möjligheten att få bostadstillägg.

Även om du har en bra pension till att börja med kan din ekonomi försämras av olika livsförändringar. Du kanske flyttar till en bostad med högre kostnad eller blir ensamstående. När tjänstepensionen upphör kan också ett behov av extra stöd uppstå. Om du inte uppfyller kraven för att få bostadstillägg finns det andra lösningar för att klara boendekostnaderna och ändå få pengar över.

Vad är bostadstillägg?

Bostadstillägg är ett ekonomiskt bidrag för pensionärer med låg inkomst. Även personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning kan få bostadstillägg. För andra grupper, som ungdomar och barnfamiljer, kallas stödet i stället bostadsbidrag. Bostadstillägget är skattefritt och syftar till att hjälpa dig att klara av boendekostnader som är höga i relation till din inkomst. 

Vem kan få bostadstillägg?

För att kunna ansöka om bostadstillägg måste du ta ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Året du är född avgör när du kan ansöka om bostadstillägg som pensionär. Du som är född före 1960 ska ha fyllt 66 år. Om du är född 1960 eller senare kommer andra åldrar att gälla, till att börja med 67 år. Du måste också vara bosatt i Sverige för att få bostadstillägg, men det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad. Det är boendekostnaden i sig som är avgörande.

Flera faktorer påverkar din möjlighet att få bostadstillägg. Din boendekostnad ställs i relation till din totala ekonomi och familjesituation. Du kan få bostadstillägg även om du är gift eller sambo. Det gäller även om din partner är yngre eller inte tar ut hela sin allmänna pension.

Så beräknar du bostadstillägg som pensionär

Din boendekostnad räknas ut på olika sätt beroende på hur du bor. Om du bor tillsammans med din make eller maka räknar man med att ni delar på den totala kostnaden för ert boende, så att var och en betalar hälften. Det spelar ingen roll om bara en av er eller båda kan få bostadstillägg.

För att räkna ut hur mycket bostadstillägg du kan få, börjar man med att titta på hur mycket ditt boende kostar. En viss del av den fastställda bostadskostnaden används som underlag i beräkningen. Ett extra tillägg görs om du är pensionär och sedan görs ett avdrag för din inkomst. Det som då återstår är det bostadstillägg du kan få. Det finns ett maxtak för bostadstillägg som är olika stort beroende på om du bor själv eller är sambo eller gift.

Pensionsmyndighetens webbplats kan du enkelt göra en preliminär beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg, och hur mycket stöd du i så fall kan få. Du behöver inte logga in för att göra testet.

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Läs mer om 60pluslånet

Ansök om bostadstillägg som pensionär

Som pensionär ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Om du är gift eller sambo och bor tillsammans med din partner behöver ni båda signera ansökan. Det är enklast att ansöka digitalt med e-legitimation hos Pensionsmyndigheten. Det går också att söka med en pappersblankett. I din ansökan behöver du lämna uppgifter om alla dina inkomster, tillgångar och skulder.

Om du har en låg pension kan du har rätt till mer ekonomiskt stöd. När du ansöker om bostadstillägg görs alltid en prövning av om du även har rätt till äldreförsörjningsstöd. Läs mer om vilka bidrag du kan få om du är fattigpensionär.

Klara ekonomin utan bostadstillägg

Även om din inkomst är för hög för att ha rätt till bostadstillägg kan det vara svårt att få pensionen att räcka till mer än det nödvändigaste. Att gå i pension betyder en lägre inkomst för de allra flesta, samtidigt som du antagligen har kvar många av dina utgifter. Med kostnadsökningar och inflation kan det vara en utmaning att få ihop ekonomin. Har du möjlighet att extrajobba som pensionär kan det vara ett alternativ för att dryga ut pensionen.

Om du äger din bostad kan du ha möjlighet att få loss kapital bundet i din bostad genom 60pluslånet. Det kan ge dig möjlighet att gör allt det där som du har drömt om att göra som pensionär. Eftersom lånet är amorteringsfritt och räntan läggs till den totala skulden så höjs inte dina månadskostnader. Du kan själv välja hur du vill få lånet utbetalt. Väljer du månadsvis blir det som ett slags bostadstillägg du själv finansierar.

Laddar