God man

En god man är en person som utses av en överförmyndarnämnd eller domstol i syfte att bistå någon med hjälp att sköta dennes ekonomi.

Anledningen till att en god man utses kan exempelvis vara vid sjukdom.

Tingsrätten kan också utse en god man när man anser att någon behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter. En person som har fått en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga och har full förfoganderätt över sina bankkonton. Gode mannens uppdrag upphör omedelbart den dag huvudmannen avlider.

Tillbaka till ordlistan