Inflation

Inflation är när den allmänna prisnivån ökar och samma varukorg med olika varor blir dyrare.

Man får med andra ord mindre för samma summa pengar och en krona blir därmed mindre värd. För att det ska räknas som en inflation är det viktigt att prisökningen gäller den allmänna prisnivån och inte några enstaka varor eller tjänster. En viss produkt kan öka i värde på grund av andra anledningar än inflation, exempelvis att efterfrågan ökar eller att tillverkningen har blivit mer kostsam.

För att mäta den allmänna prisnivån mäter man priset på en genomsnittlig korg med en mängd olika varor och tjänster för att få fram ett så kallat konsumentindex. Statistiska Centralbyrån, förkortat SCB, beräknar konsumentindex varje månad. För att det ska räknas som inflation krävs att det är en bred prisuppgång i konsumentkorgen och inte att enbart enstaka varor har ökat i pris.

Tillbaka till ordlistan