Löptid

Löptid är den tidsperiod som lånet ska betalas tillbaka på till banken enligt avtal.

Löptiden kan variera mellan olika typer av lån. Ett pensionärslån saknar helt löptid och måste därför inte betalas tillbaka inom en viss period.

Tillbaka till ordlistan