Medlåntagare

En medlåntagare är ytterligare en person utöver låntagaren som också står på lånet.

En medlåntagare kan vara en sambo, en make eller maka och delar ansvaret tillsammans med låntagaren att lånet betalas tillbaka. Vid en eventuell bortgång av ena låntagaren övertar medlåntagaren hela lånet, med förutsättning att medlåntagare övertar 100% av äganderätten till bostaden.

Tillbaka till ordlistan