Ränteavdrag

Ränteavdrag, även kallat skatteavdrag, är en sorts rabatt som staten ger låntagare på sina räntekostnader tillhörande avdragsgilla lån.

Avdraget innebär att staten betalar tillbaka en del av kostnaderna för den inbetalda räntan på avdragsgilla lån, som exempelvis bolån, billån och privatlån. Låntagare som månatligt betalar ränta kan få tillbaka ränteavdraget i samband med den årliga skatteåterbäringen. Låntagare med bolån kan också få det utbetalt månatligen genom att jämka sitt bolån. 

Som låntagare med pensionärslån betalar du ingen ränta månatligen, varför ränteavdraget heller inte kan komma pensionärslåntagare till godo årligen. Däremot kan ett ränteavdrag vara aktuellt i samband med att räntan betalas, det vill säga vid tidpunkten då lånet ska lösas.

Tillbaka till ordlistan