Värdering

En värdering innebär att det görs en kvalificerad bedömning av bostadens marknadsvärde som utförs av en värderingsspecialist eller en fastighetsmäklare.

Värderingen baseras på flera faktorer som boarea, antalet rum och standard. Även faktorer som årsavgift påverkar värdet. Området som bostaden ligger i har också stor betydelse då värdeindikationen baseras på sålda bostäder i det aktuella området.

Marknadsvärdet är det värde som bostaden bedöms kunna säljas för om den skulle säljas via en normal försäljningsprocess i rådande marknadsklimat.

Tillbaka till ordlistan