Vad är en kapitalfrigöringskredit?

En kapitalfrigöringskredit frigör kapital som annars vore låst i bostaden. Till skillnad från ett vanligt bolån behöver långivaren inte bedöma din återbetalningsförmåga utifrån månadsinkomsten, utan kan i stället basera storleken på lånet utifrån det obelånade värdet i bostaden samt din ålder. 


I en kapitalfrigöringskredit betalar du inte räntan löpande utan den läggs ovanpå lånet under dess löptid. Du behöver heller inte amortera. Det gör att lånets storlek ökar med tiden. Däremot blir du aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd tack vare en skuldfri-garanti.