Meny

Återbetalning och garantier

 • När ska lånet återbetalas?

  Som regel sker återbetalning av lånet vid permanent flytt, försäljning eller vid bortgång.

 • Hur går återbetalningen till?

  Det är först när den sista personen flyttar eller dör som återbetalning blir aktuell. Detta görs som regel med pengar från försäljning av bostaden. Vid dödsfall ska lånet lösas inom åtta månader. Återbetalning av lånet sker som regel vid permanent flytt, försäljning eller bortgång. Du kan välja att göra avbetalningar på lånet eller lösa det när du vill – självklart utan kostnad.

 • Kan jag amortera/betala in på lånet?

  Ja det går att betala av på lånet när som helst och vid flera tillfällen om du önskar. Det sker genom en manuell inbetalning till 60plusbanken. Kontakta vår kundtjänst på telefon 08-501 01 200 så hjälper de till.

 • Vad händer om jag vill flytta?

  Om du flyttar och säljer din bostad behöver du betala tillbaka ditt 60pluslån inklusive räntor.

 • Vad händer om min bostad minskar i värde?

  Det händer ingenting. Tack vare vår skuldfrigaranti blir du aldrig skyldig oss mer än vad du får ut för bostaden vid en försäljning.

 • Hur fungerar skuldfri-garantin?

  Skuldfri-garantin innebär att det är 60plusbanken som står för risken vid eventuellt fallande bostadspriser och stigande räntor som kan resultera i att lånet blir större än bostadens marknadsvärde. Du eller dina arvingar kommer alltså aldrig behöva betala tillbaka mer än marknadspriset på din bostad vid en försäljning*.

 • Vad innebär bo-kvar-garanti?

  60plusbankens bo-kvar-garanti innebär att du får bo kvar i bostaden resten av livet eller så länge du önskar eller kan.

 • Vad händer med min medlåntagare om jag avlider?

  Om du har en partner som är medlåntagare löper lånet på som tidigare under förutsättning att kvarlevande medlåntagare övertar 100% av äganderätten till bostaden och hela skulden.

Tillbaka till Frågor och svar