Vanliga frågor och svar

När ska lånet återbetalas?

Lånet löper utan tidsbegränsning och förfaller till betalning först vid bortgång, permanent flytt till exempelvis äldreboende, försäljning av bostaden eller då du som kund väljer att lösa lånet.

Vid försäljning av bostaden ska lånet återbetalas inom 30 dagar, vid permanent flytt till exempelvis äldreboende ska lånet återbetalas inom fyra månader. Vid bortgång får dödsboet upp till åtta månader på sig att återbetala lånet. Lånet behöver dock inte lösas vid bortgång om det finns en medlånetagare som övertar hela lånet samt hela äganderätten av bostaden. Det är först när den sista personen flyttar eller avlider som återbetalning blir aktuell. Återbetalningen görs som regel med pengar från försäljning av bostaden.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Ring oss på telefon 08-501 01 200