Meny

När ska räntan betalas?

De samlade räntebetalningarna och det totala lånebeloppet betalas först vid permanent flytt, försäljning av bostaden eller vid bortgång. Du behöver inte betala löpande räntebetalningar då räntan kapitaliseras månatligen och förfaller till betalning först vid flytt, försäljning eller bortgång.