Belåning av fritidshuset blev räddningen

Ekonomin blir allt svårare att få ihop med dagens stigande priser och höga räntor. En av alla de pensionärer som känt av de mindre marginalerna är Katrin, vars pension inte längre räckte till att täcka de månatliga kostnaderna. Samtidigt fanns drömmen om att renovera fritidshuset, något som verkade vara en ekonomisk omöjlighet.

Katrin hade utöver små marginaler även en relativt hög belåning på sin permanenta bostad. När hon kontaktade 60plusbanken fanns därför inte det låneutrymme som krävdes för att belåna bostaden. Låneutrymmet för att frigöra ytterligare kapital var med andra ord inte tillräckligt.

Pensionen räckte inte till

Katrin hade utöver en redan ansträngd ekonomi med låg pension, även tagit dyra privatlån som gjorde hennes ekonomiska situation ännu svårare. De höga kostnaderna för lånen tillsammans med skenande priser och höga räntor gjorde hennes ekonomiska situation närmast ohållbar. Pensionen räckte inte längre till att täcka alla månatliga utgifter.

Belånade fritidshuset för en bättre ekonomi

Det Katrin inte visste vid första kontakten med 60plusbanken var att du utöver din permanenta bostad, även kan belåna ditt fritidshus. Genom att belåna fritidshuset kunde hon dryga ut pensionen med månatliga utbetalningar, samtidigt som vi hjälpte henne att lösa de dyra privatlånen. Hon fick dessutom ut en större summa för renovering och ekonomisk buffert för löpande underhåll av huset.

Katrin kunde nu byta tak och renovera tvättstugan utan att behöva oroa sig för framtida underhållskostnader, samtidigt som hon drygade ut pensionen. Hon sänkte också sin månadskostnad då vi löste de dyra privatlånen som genererade höga avgifter och räntekostnader.

Katrins lånekalkyl för 60pluslånet

Yngsta låntagarens ålder: 71 år 
Bostadens värde: 5 450 000 kr 
Befintlig bolån: 635 000 kr 

Utbetalningssätt: Kombikapital, vilket är en kombination av ett engångskapital och månatliga utbetalningar.
Engångskapital: 290 000 kr 
Lösen av privatlån: 275 000 kr 
Månatliga utbetalningar: 10 000 kr under 5 år

Totalt lånebelopp: 1 825 000 kr

60plusbanken hjälper fler

Vi hjälper fler pensionärer till en bättre vardagsekonomi. En av våra lånespecialister är med dig hela vägen från ansökan till utbetalning.

Ansök om 60pluslånet

Lånet med många möjligheter

Blir du beviljad 60pluslånet kan du själv välja hur du vill ha det utbetalt. Beroende på dina behov kan vi anpassa lånet genom att lösa dyra krediter, skapa en ekonomisk buffert eller dryga ut pensionen med hjälp av månatliga utbetalningar. Då lånet är amorteringsfritt och räntan betalas först i samband med att lånet ska lösas kan din privatekonomi förbättras avsevärt.

Uppgifterna i artikeln är baserade på en verklig kund men på grund av banksekretessen är namnet och personen på bilden fiktiv.

Laddar