Olof drömde om ett orangeri med utomhuskök och en upprustning av huset

Olof 74 år har bott i sitt hus i en mellanstor stad i Sverige i över 20 år och har länge känt att huset är i behov av en upprustning, med exempelvis nya takpannor, värmepanna till källaren, badrumsrenovering samt installering av solceller. Han har även en dröm om att bygga en ny stor uteplats i trädgården. Utan att räkna på det förstod Olof att detta skulle kosta honom en enorm summa pengar.

Han tog kontakt med 60plusbanken för att ta reda på vilka möjligheter han hade att låna på huset. När bostadsvärderingen var gjord kunde vi fastställa ett marknadsvärde på 3 700 000 kr. Eftersom Olof inte har något befintligt bolån på huset så kunde han beviljas ett lånebelopp om cirka 1 500 000 kr genom 60pluslånet.

Olof valde att ta ut sitt 60pluslån som ett engångskapital där han började med att lösa ett privatlån på 120 000 kr. Därefter disponerade han resterande summa på följande vis:

Byte av takpannor: 250 000 kr
Ny värmepanna: 150 000 kr
Renovera badrum: 100 000 kr
Installera solceller: 250 000 kr
Bygga uteplats: 590 000 kr

Olofs lånekalkyl för 60pluslånet:

Yngsta låntagarens ålder: 74 år
Bostadens värde: 3 700 000 kr
Befintlig bolån: 0 kr
Privatlån: 120 000 kr

Engångskapital: 1 500 000 kr

Totalt lånebelopp: 1 500 000 kr ink lösen av befintligt privatlån om 120 000 kr.


Berättelsen är baserad på riktiga kunder men på grund av banksekretessen är namnen och personerna på bilden fiktiva.