Torbjörn kan äntligen renovera sitt hus

Torbjörn 72 år var i stort behov av att rusta upp både kök, badrum och golv i sitt hus utanför Stockholm. Tack vare 60pluslånet har han nu fått möjlighet att genomföra en omfattande renovering som han länge längtat efter.

Torbjörn började med att räkna ut hur stort låneutrymme han hade. Huset han bor i uppskattas ha ett marknadsvärde på cirka 15 000 000 kr.

För att kunna erbjuda Torbjörn 60pluslånet behövde vi lösa hans befintliga bolån på 2 700 000 kr. Därefter fick han genom 60pluslånet ut ett engångskapital på cirka 2 800 000 kr.
Torbjörn valde att strategiskt fördela ut pengarna på följande vis:

Renovering av kök, badrum, nya parkettgolv etc:
cirka 700 000 kr
Bygga attefallshus på tomten: 390 000 kr
Köp av bil: 600 000 kr

Resterande belopp på cirka 1 200 000 kr har Torbjörn tänkt att använda som en inkomstförstärkning över 10 års tid, vilket innebär att han kommer ha cirka 120 000 kr extra varje år.


Torbjörns lånekalkyl för 60pluslånet:


Yngsta låntagarens ålder: 72 år
Bostadens värde: 15 000 000 kr
Befintligt bolån: 2 700 000 kr

Engångskapital: 2 800 000 kr
Totalt lånebelopp: 5 600 000 kr


Berättelsen är baserad på riktiga kunder men på grund av banksekretessen är namnen och personerna på bilden fiktiva.